Säkerhetsrapport som förbereder dig inför Almedalsveckan 2023

28 april, 2023

Inför Almedalsveckan har Gotlandspolisen valt att utöka sina säkerhetsrutiner efter det tragiska mordet på Ing-Marie Wieselgren. Trots detta är det viktigt att individer och organisationer tar egna säkerhetsåtgärder och är medvetna om den rådande säkerhetskontexten.

Aktivism och demonstrationer är två områden som kan påverka säkerheten under Almedalsveckan. Planerade demonstrationer kan leda till trängsel och störningar i trafiken, medan aktivistgrupper kan påverka diskussioner och debatter. Det är därmed viktigt att vara medveten om dessa faktorer och att planera sitt besök på Almedalsveckan i enlighet med det.

Terrorism och extremism är också viktiga faktorer att beakta. Även om hotnivån i Sverige är låg, är det viktigt att vara vaksam och uppmärksam på ovanliga beteenden eller situationer. Rapporter om terroristattacker runt om i världen visar att det är viktigt att vara förberedd och att ha en plan för vad man ska göra i en nödsituation.

Brottslighet är också ett område som kan påverka säkerheten under Almedalsveckan. Det är viktigt att tänka på stölder och bedrägerier, särskilt om man bär med sig värdeföremål eller annan känslig information. Att vara uppmärksam och försiktig är enkla sätt att skydda sig mot brottsliga aktiviteter.

För att säkerställa sin egen säkerhet kan besökare behöva vidta en rad åtgärder. Det är till exempel viktigt att ha en plan för var man ska ta skydd i händelse av en nödsituation. Det kan också vara bra att informera sig om var utgångarna och säkerhetspersonalen finns. I slutändan är det i allmänhet viktigt att förbereda sig inför Almedalsveckan och ta ansvar för sin egen säkerhet. Genom att vara medveten om säkerhetskontexten och vidta lämpliga åtgärder kan du som besökare bidra till att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla.

Den 3 maj släppte vi vår säkerhetsrapport som åskådliggör den aktuella säkerhetskontexten inför Almedalsveckan 2023. Rapporten fördjupar sig i de ovannämnda ämnesområden aktivism, planerade demonstrationer, terrorism och extremism, brottslighet samt vilka säkerhetsåtgärder du som besökare bör vidta inför och under ditt besök.

Rapporten ger dig praktiska tips och råd om vilka åtgärder du som besökare kan vidta för att säkerställa din egen säkerhet. Genom att ta till dig denna information kan du ta ansvar för din egen säkerhet och undvika potentiella risker.

För att köpa vår säkerhetsrapport och få hjälp med hur du kan skydda din eller och din organisations säkerhet under Almedalsveckan, kontakta Ida Oreland Werneholm på vårt affärsområde Analys.