Rättsdatabaser i säkerhetsarbetet – En balansakt mellan effektivitet och integritet

16 maj, 2024

På senare tid har flera debattinlägg om rättsdatabaser och deras effekter på integritet och säkerhet publicerats, inklusive ett gemensamt drag i Svenska Dagbladet.

Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen

Debatten grundar sig i att närmare 1 500 företag har beviljats frivilliga utgivningsbevis, vilket ger dem rätt att hantera personuppgifter utan tillsyn. Denna praxis har lett till att regeringen har inlett en utredning för att stärka skyddet för personlig integritet. Frivilliga utgivningsbevis har resulterat i databaser som Lexbase, Verifiera, Svensk Bakgrundsanalys med flera med flera, vilka fungerar som oreglerade personregister – ett scenario lagstiftaren inte förutsett när bevisen infördes 2003. Och i dag, vilket troligen inte heller var tanken, att det omsätts många miljoner kronor inom denna sfär. Företag som tjänar stora pengar på att sälja information om dig och mig och alla vi känner utan att det alla gånger finns något egentligt syfte till varför informationen skall inhämtas och i de flesta fall utlämnas. Det var nog inte syftet.

Databasföretagens motståndare, inklusive myndigheter och privatpersoner, har börjat ifrågasätta deras metoder. Domstolar har nekat att dela information, och antalet klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har ökat. Många privatpersoner har också väckt rättsprocesser för att få sina uppgifter borttagna från dessa databaser. Detta har skapat en bild av en bransch som verkar i en gråzon, med tveksam legitimitet och tillförlitlighet.

Så sent som 20240514 bedöms  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  i ett nytt rättsligt ställningstagande att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivningsbevis med anledning av klagomål från enskilda.

Strängare krav kring utgivningsbevisen

Vi på 2Secure ifrågasätter inte rättsdatabasers nödvändighet i sig, då de tjänar en viktig funktion för journalister och säkerhetsbranschen.
Vi anser dock att de inte bör fortsätta att existera utan adekvat skydd för registrerades integritet. Regeringens utredning är ett viktigt steg för att åstadkomma detta. 2Secure, genomför årligen över 10 000 bakgrundskontroller utan utgivningsbevis, strikt i enlighet med GDPR och med IMY:s godkännande för att behandla känsliga uppgifter.

Genom att hantera personuppgifter lagligt, proportionerligt och transparent, och med stor respekt för individens integritet, främjar vi ett effektivt säkerhetsarbete och upprätthåller förtroendet för säkerhetsbranschen och företag som genomför bakgrundskontroller. På detta sätt bidrar vi också till att bekämpa kriminalitet och korruption.

Som enda företag som erbjuder bakgrundskontroller gör vi det med tillstånd från IMY utan utgivningsbevis. Läs mer om tillständet:

LÄS OM TILLSTÅNDET