Intresset för militärhistoria banade väg för karriär inom säkerhet

13 maj, 2024

Vad kan drivkraften vara att söka en karriär i säkerhetsbranschen? Vilka utmaningar och möjligheter kan branschen erbjuda? För Philip Simonsson var det ett tidigt intresse för militärhistoria som som ledde karriärvägen. Philip har nu samlat på sig både teoretiska och praktiska erfarenheter. Studier på försvarshögskolan och praktik på 2Secure banade vägen för en anställning som säkerhetskonsult inom samhällsskydd och beredskap.

Nu delar Philip med sig av sina tankar om säkerhetsarbetets framtid och betydelsen av goda kundrelationer. Läs vidare för att få reda på hur det går att forma en karriär inom säkerhetssektorn och ta del av hans råd till blivande praktikanter och nyexaminerade som siktar mot branschen.

 

Varför sökte du en karriär på 2Secure?

Jag hörde första gången om 2Secure under slutet av mina kandidatstudier. Jag uppfattade 2Secure som ett spännande företag som arbetar inom den typ av sektor och med sådana frågor som jag intresserar mig för. Just då var det inte aktuellt att söka arbete men jag fick under termin 3 av mina masterstudier möjlighet att göra en praktiktermin och sökte mig då till 2Secure och har blivit kvar här.

 

Vad fick dig intresserad för en karriär i säkerhetsbranschen?

Svår fråga i den mening att försöka sätta en specifik punkt för när jag började intressera mig för just säkerhetsbranschen. Jag har väldigt länge intresserat mig för militärhistoria, vi kan lära oss mycket från historien och de största utvecklingarna i samhället sker ofta under eller runt konflikter. Det historiska intresset har i sin tur utvecklats till ett intresse för vår egen Försvarsmakt samtidigt som jag har flera vänner som tjänstgjort eller tjänstgör och har varit på missioner. Det öppnade ögonen något för de säkerhetspolitiska aspekterna av branschen. Det ledde mig in på en kandidatutbildning i internationell kris- och konflikthantering samt en master i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet och nu har jag hamnat här. Det korta svaret är intresset för militärhistoria som grund, men mer konkret är det en längre utveckling av intresset för branschen grundat i många olika interagerande faktorer.

 

Säkerhet är ett stort område, vilket ämne intresserar dig?

Jag tycker det är väldigt spännande med den civila beredskapen och totalförsvar. Det är ett område jag vill lära mig mer om och fortsätta arbeta aktivt med. Jag har även landat in i Nato-medlemskapet och vad det kommer innebära för den Sveriges civila beredskap och totalförsvarsarbete.

 

Vilka typer av projekt och utmaningar möts du av på 2Secure?

I det arbete som jag har fått delta i så har jag varit delaktig i mycket arbete kring krisledningsövningar. Allt från planering till genomförande och utvärdering av dessa. Det har varit utmanande att ta fram, för kunden realistiska och relevanta, övningsscenarion med olika inspel. Arbetet har visat många av de utmaningar som vi ställs inför i samhället och det har givit ett perspektiv på de utmaningar som vårt samhälle kan ställas inför. Under den tid jag varit på 2Secure har jag även utmanats med att koordinera en kurs i civil beredskap med allt som hör till den typen av arbete.

 

Kan du berätta om ett lyckat eller intressant projekt?

Som nämnt ovan så har jag fått delta i flera projekt där jag arbetat med övningsplanering och utvärderingar av krisledningsövningar. Ett lyckat sådant projekt som jag fick arbeta med var en stor kommunal krisledningsövning. Övningen aktiverade hela kommunens krisledningsorganisation, från trygghetspunkter till krisledningsnämnd.

 

Vad var framgångsfaktorerna i det tycker du?

Vikten av att ha en öppen och kontinuerlig dialog med kunden för att nå överenskommelser om upplägg, och få förståelse för varandras förutsättningar och förmågor.

 

Vad är dina viktigaste erfarenheter du tar med dig i ditt nästa karriärsval från tiden på 2Secure?

Jag kommer ta med mig många erfarenheter i mitt nästa karriärsval men att peka ut en specifik blir svår. Det beror nog mycket på vad för typ av organisation jag väljer att gå till. Går jag till offentlig sektor och till en beredskaps- eller säkerhetssamordnande roll på till exempel en kommun är nog de viktigaste erfarenheterna de som berör krishantering och totalförsvarsplanering. Även erfarenheterna av totalförsvarslagstiftning skulle här vara av betydande vikt. Lagstiftning kan vara ganska spännande när man sätter sig in i det men det är framför allt oerhört viktigt för säkerhetsarbetet.

Skulle jag gå vidare inom den privata sektorn tar jag nog med mig, utöver alla andra kunskaper om sektorn, vikten av goda kundrelationer. Du kommer så mycket längre och lättare framåt i ditt arbete om du har en god relation till din kund, man vill hjälpas åt för att nå lösningar och få goda resultat då det gynnar båda parterna.

 

Hur tänker du att dina erfarenheter här kan hjälpa dig att utvecklas inom säkerhetsområdet?

Jag tänker att de erfarenheter jag fått och får under min tid här på 2Secure kommer hjälpa mig att utvecklas brett inom säkerhetsområdet. Jag tar med mig mycket från arbetet med krisledningsövningar och hur mycket arbete som kan behövas för att planera och genomföra en övning med lite komplexitet. För att inte tala om en större övning med en hög grad av komplexitet.

På 2Secure har jag möjlighet att ta mig an och lära mig en mängd olika inriktningar inom säkerhetsområdet och därigenom kunna få ett helhetsgrepp på området. Jag känner att jag hittills bara har skrapat på ytan av vad jag kan lära mig på 2Secure.

 

Har du någon framtidsspaning? Hur tror du karriärmöjligheterna i säkerhetsbranschen ser ut om 10 år?

Jag ser flera karriärmöjligheter för framtiden inom säkerhetsbranschen under de kommande 10 åren. Dels har vi den negativa utvecklingen med gängkriminaliteten som kommer kräva en viss typ av personalutökning för att hantera. Sedan har vi uppbyggnaden av totalförsvaret. Det är inget som kommer lösas den närmaste tiden utan en långsiktig process vilket kommer ge arbetsmöjligheter inom större delen av samhället under en lång tid framöver.

Nu när vi även anslutit till Nato kommer Sverige behöva skicka civil personal till flera olika Nato-administrationer och staber inom alliansen. Det kommer därför krävas civilanställda med intresse för och kunskaper inom säkerhetsbranschen till dessa positioner. Så länge Sverige inte gör en helomvändning och väljer att lämna alliansen inom 10 år så är denna karriärväg något som kommer finnas kvar och sannolikt utvecklas.

 

Har du något råd till andra studenter som vill praktisera eller jobba i säkerhetsbranschen?

När det gäller att praktisera inom säkerhetsbranschen. Fundera över vad du vill få ut från din praktik och i vilken riktning du vill gå, privat eller offentlig sektor, då dessa ofta erbjuder väldigt olika typer av arbete även om det är inom samma bransch. Undersök även organisationernas praktikprogram för att se så att det någorlunda överensstämmer med det du vill få ut av praktiken.

För den som vill arbeta inom säkerhetsbranschen så rekommenderar jag att fundera över vad du faktiskt vill göra. Det kan skilja sig stort i vad du får göra beroende på vilken riktning du väljer att gå. Jag vill även säga välkommen! Det är en kraftigt växande bransch så det kommer med största sannolikhet finnas gott om arbetstillfällen för den nyexaminerade. Det finns gott om möjligheter att arbeta med de frågor eller ämnen som intresserar en men var öppen för att prova nya uppgifter. Detta dels för att utvecklas, dels för att du kanske finner ett nytt ämne du vill grotta ner dig i.

 

Just nu söker vi flera kompetenser på säkerhetsområdet.

Läs mer om våra lediga tjänster via:

Karriär