Rapport om Sveriges brottsutveckling

14 juni, 2023

Med nya och uppdaterade brott är det viktigare än någonsin att vara medveten om brottsmetoder och följa utvecklingen. Internet har gjort oss mer sammankopplade med våra medmänniskor än någonsin tidigare, vilket innebär att vem som helst när som helst kan komma i kontakt med dig eller få tillgång till din offentliga information. Detta ger oss ett stort ansvar när vi rör oss på internet. Brottslighet sker inte bara online, utan det finns ständiga utvecklingar och trender även när det gäller brott på allmän plats, som till exempel heminbrott.

Säkerhet har blivit en central fråga i dagens samhälle, och det är därför viktigt att följa trender och utvecklingar inom brottslighet. Denna rapport är viktig för alla att läsa, oavsett om man har blivit utsatt för brott tidigare eller tror att man kan bli det i framtiden. Det är möjligt att hamna i en osäker situation eller bli offer för brott, och ju mer information man har desto bättre förberedd kan man vara. Brottsförebyggande åtgärder utvecklas ständigt, och som samhälle har vi alla ansvar att tillämpa dessa åtgärder.

Rapporten beskriver utvecklingen och trenderna i brottsligheten gentemot privatpersoner i Sverige och tar även upp de utmaningar vi står inför i framtiden. Den ger en översiktlig analys av de mest aktuella brottstyperna, såsom bedrägerier, bostadsinbrott, rån, våldsbrott och ungdomsbrott.

Här kan du hämta vår rapport ”Brott i Sverige: Dåtid, nutid och framtid” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du några frågor om rapporten eller vill du ha hjälp och lära dig mer om brottsförebyggande åtgärder?
Kontakta Mikael Klots Rubin

Hämta rapport