Rapport om presidentvalet i Turkiet

2 juni, 2023

Om ditt företag bedriver verksamhet i Turkiet har du säkert följt med intresse och är medveten om att Erdoğan vann Turkiets 23:e presidentval. Han har nu valts till president för en femårig mandatperiod, vilket innebär att han kommer att ha suttit vid makten i 26 år när den är över. I den första valomgången den 14 maj vann Erdoğans politiska block en majoritet i parlamentet med 344 av 600 säten. I den andra valomgången fick han 52,18 procent av rösterna jämfört med oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglus 47,82 procent.

Turkiet står inför flera ekonomiska utmaningar, inklusive valutadevalvering, minskande valutareserver och hög inflation. Valutadevalvering kan dock gynna exporten och göra Turkiet till en attraktiv produktionsdestination för europeiska företag, vilket kan leda till ökade investeringar. Landet möter också utmaningar när det gäller återuppbyggnad av infrastruktur och byggnader som skadats i jordbävningar. Detta kan skapa möjligheter för utländska företag att verka i Turkiet, men det kräver också att företagen har beredskapsplaner för att hantera naturkatastrofer. För närvarande kan de ekonomiska utmaningarna också driva den turkiska regeringen att vidta politiska åtgärder för att stabilisera ekonomiska förhållanden.

Även om det finns risker kan Erdoğans kommande mandatperiod leda till politiska och ekonomiska reformer som återställer investerares förtroende i den turkiska ekonomin på lång sikt. Europeiska företag bör därför noggrant övervaka makroekonomiska indikatorer, vara uppmärksamma på lagändringar och anpassa sina affärsstrategier därefter för att lyckas på den turkiska marknaden. Det finns dock fortfarande många frågetecken kring hur Erdoğan stärker sin makt och de potentiella konsekvenser detta kan ha för den redan ifrågasatta turkiska rättsstatsprincipen, med brist på transparens och korruptionsanklagelser.

Turkiets roll i den regionala maktdynamiken och dess position mellan västvärlden och Ryssland kan påverka landets utrikesförbindelser och påverka leverantörskedjor och handel. Företag med intressen i landet bör därför noggrant övervaka det komplexa geopolitiska läget.

I denna rapport om global riskövervakning finns viktig och upplysande information för dig som företagsledare med intressen och verksamhet i Turkiet.

Här kan du hämta vår rapport ”Presidential election in Turkey” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du frågor om hur den ekonomiska, politiska eller sociala situationen i Turkiet kan komma att påverka din organisations verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen

Hämta rapport