Hur påverkar Ukraina-Ryssland krisen europeiska företag?

23 februari, 2022

I mitten på januari analyserade vår utlandsdesk Ukraina-Ryssland krisen då spänningarna mellan de två länderna började eskalera. Sedan dess har vi bevakat olika riskindikatorer på en daglig basis. Vi har hjälpt olika organisationer förbereda sig för en rysk invasion av Ukraina och förstå de potentiella följderna.

Sedan krisens början har Ryssland genomfört ett flertal destabilisering och fientliga handlingar i Ukraina. Genom cyberattacker och andra irreguljära operationer, såsom cyberespionage, information och desinformation operationer, har Ryssland utövat en psykologisk press mot Ukraina och väst. Med sådan hybridkrigsföring, och övningar nära de ukrainska gränserna (nord, öster och syd), har Ryssland demonstrerat vidden och djupet av dess förmågor – i syfte att få Ukraina och väst att gå med på de ryska kraven.

I linje med brittisk och amerikansk underrättelse, har 2Secures källor rapporterat om kränkningar mot vapenvilan. Riskindikatorer om en möjlig invasion, civila som lämnar sina hem, intensifierade ryska militärövningar, mobilisering av pro-ryska styrkor i Luhansk och Donetsk, ryska kärnvapenövningar, propagandaprovokationer och förlängd närvaro av ryska trupper i Belarus, har observerats under de senaste veckorna. För våra analytiker tydde detta på att en invasion började bli allt mer troligt.

Den 21 februari erkände president Vladimir Putin Donetsk och Luhansk regionerna i östra Ukraina som självständiga republiker. Efter Putins erkännande och efter invasionen den 24 februari, har västerländska länder, däribland USA, Storbritannien och EU, infört sanktioner mot ryska banker, affärsmän och inflytelserika individer. Ursula von der Leyen meddelade den 27 februari att ett flertal ryska banker kommer att portas från Swift-systemet. Vissa EU länder har även förbjudit ryska flygplan från dess luftrum.

Spänningarna mellan Ryssland och Sverige har ökat också. Ryska utrikesdepartementet varnade Sverige och Finland att ett medlemskap i Nato skulle få ”seriösa politiska och militära konsekvenser”. I och med detta och faktumet att Sverige har ökat sitt stöd för Ukraina, finns det en förhöjd risk att svenska myndigheter och företag blir offer för cyberattacker. Slutligen, myndigheten för psykologiskt försvar har gått upp i stabsläge med anledning av rysk desinformation.

Hur påverkar Ukraina-Ryssland krisen företag i Europa?

Europeiska unionens beroende av rysk energi är en anmärkningsvärd faktor. Leveranskedjor kommer att påverkas eftersom Ryssland är den främsta exportören av råolja till Europa. En annan anmärkningsvärd faktor är att sjöfartsindustrin är beroende av råolja som bränsle.

Som följd av allt detta är det troligt att EU vänder sig till andra leverantörer, vilket i sin tur kan leda till höjda oljepriser. Kriget i östra Europa kommer att leda till förhöjda energipriser, samt inflation. Det har redan skett en negativ utveckling för den svenska kronan, danska kronan och euron. Råvarupriser har ökat och kommer att fortsätta att öka under de kommande sju åren. Även järnmalm, vars pris har sjunkit, väntas att öka i och med ökade spänningar.

På kort sikt kan fortsatt inflation förväntas, med försvagade valutor som ett resultat.

Vill du få en djupare förståelse i hur den rådande situationen i östra Europa kommer att påverka ditt företag?
Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk

Här kan du hämta vår rapport ”Ukraine crisis and the conflict with Russia” och också ta del av våra övriga rapporter.

Hämta rapport