Ukrainas kris och konflikt med Ryssland

14 januari, 2022

2Secures utlandsdesk släpper idag sin rapport om situationen i Ukraina. Säkerhetsläget i landet är instabilt och osäkert, särskilt längs gränsen, intilliggande buffertzon och icke-statligt kontrollerade områden i provinserna Donetsk och Luhansk, som till stor del är under kontroll av väpnade pro-ryska separatister.

Ryssland bibehåller en ökad militär närvaro vid Ukrainas norra och östra gräns, såväl som minst 5 000 bekräftade ryska militära rådgivare inom ukrainskt territorium. Medan Ryssland tillkännagav att cirka 10 000 soldater avslutade övningar längs Ukrainas norra och östra gränser under julen, är uppskattningsvis 94 000 ryska soldater fortfarande stationerade i gränsområdena. Ukrainska tjänstemän hävdar att antalet ryska trupper är högre än så. Ryssland har förnekat att dess militära aktivitet tyder en kommande militär aktion i Ukraina. Spänningarna mellan Ryssland och väst kring Ukraina kommer bedömt förbli förhöjda under de kommande veckorna, även om ett ryskt intåg i Ukraina är osannolikt.

Den 10 januari genomfördes samtal mellan USA och Ryssland. Biden ska ha klargjort att USA kommer att utfärda betydande ekonomiska sanktioner om Ryssland vidtar militära åtgärder mot Ukraina. Ryssland har samtidigt uttalat att det är Natos aktiviteter i grannstaterna som har eskalerat situationen och till följd ha de utfärdat flera krav till USA och Nato. Ryssland har också upprepat att det formellt vill kodifiera ett avtal om att Nato inte kommer att expandera längre österut. Rysslands krav gör att Sverige och andra länder begränsas i sitt säkerhetspolitiska beslutsfattande. Sådana eftergifter skulle därmed utgöra ett stort hot mot Sverige, som skulle förlora politisk makt och inflytande. En sådan händelse skulle med största sannolikhet drabba det svenska näringslivet.

Den här veckans samtal har inte bidragit till att föra parterna närmare varandra, och det finns inga tecken på att spänningarna i den ukrainska krisen har lättat. Både amerikanska tjänstemän och Natos generalsekreterare har uttryckt stor oro. Inga nya samtal är planerade för närvarande. Moskva har upprepade gånger meddelat att man inte är intresserad av utdragna diskussioner, utan vill ha snabba resultat. De säger sig dock inte ha satt någon deadline. I början av förhandlingarna tillkännagav Moskva nya militärövningar vid den ukrainska gränsen och medan USA svarade genom att utarbeta ett lagförslag som skulle införa personliga sanktioner mot president Vladimir Putin.

Rysslands krav ses som oacceptabla av Nato och dess medlemmar. Det är osannolikt att USA och Nato kommer att ingå i formella skriftliga åtaganden om deras framtida medlemskap eller expansion. Ryssland skulle kunna hota att använda denna vägran som förevändning för militärt engagemang. För att behålla sin förhandlingsposition och behålla västvärldens fokus på sina krav, kommer Ryssland sannolikt inte att dra tillbaka sin militär från gränsen till Ukraina.

Denna morgon utsattes flera hemsidor tillhörande den ukrainska regeringen för cyberattacker. Hemsidorna ersattes med pro-ryska meddelanden och är i skrivande stund fortfarande otillgängliga. Efter cyberattacken kommer EU:s politiska och säkerhetspolitiska kommitté att mobilisera alla sina resurser för att hjälpa Ukraina att återställa dess regeringshemsidor. Även om det fortfarande inte finns några bevis för att attacken utfördes av Ryssland tvivlar inte EU:s utrikeschef Josep Borrell på rysk inblandning.
Svenska organisationer med verksamhet och intressen i Ukraina, eller andra länder under ryskt inflytande, måste iaktta försiktighet och ha robusta riskindikatorer på plats som stöd för de personer inom organisationen som bevakar den internationella riskmiljön.

Här kan du hämta vår rapport ”Ukraine crisis and the conflict with Russia” och också ta del av våra övriga rapporter.

Vill du komma i kontakt med 2Secures utlandsdesk kontakta Dominic Bowen,
dominic.bowen@2secure.se

Hämta rapport