Vi välkomnar våra praktikanter

15 februari, 2022

Ansökningsprocessen till 2Secures praktik börjar tidigt varje hösttermin då vi annonserar ut på LinkedIn och här på vår hemsida att vi söker praktikanter inför kommande vårtermin. Vi tar då emot CV och personligt brev och matchar lämpliga kandidater med det affärsområde/den affärsenhet som passar kandidaten bäst utifrån de kompetenser, kunskaper, intresseområden och ambitioner som skrivits ner i ansökningarna. Oftast får kandidaterna genomgå ett mindre arbetsprov utformat utifrån enhetens eller affärsområdets arbetsuppgifter för att vi ska få en bättre uppfattning om kandidaten och om de passar in i teamet.

I år deltar våra praktikanter i ett gemensamt praktikantprogram där de introduceras till företagets värdegrund och historia och där de även får fördjupa sig mer om företagets olika affärsområden/enheter. Dessutom anordnas olika aktiviteter i form av gemensamma middagar och spelkvällar.

Hur många praktikanter vi tar in varje vårtermin beror på vårt behov. I år har vi fem praktikanter som vi ser fram emot att ha hos oss under våren.

Vi välkomnar Carl Naylor (saknas på bilden ovan), Jim Eriksson, Hanna Arvidsson Milleskog, Serap Dalmizrak och Sonja Di Gleria. Vi passade på att ställa några frågor till dem.

 

Carl Naylor (Internationella desken) 

What studies are you or have you been enrolled in?
I am currently doing my master’s in political science at Uppsala University. The programme consists of four semesters; one in the Autumn where students can deepen their knowledge in a specific subject (I chose International Politics) and a methods course; one in the Spring where students can travel abroad (I went to Sciences Po in Paris); another in the following Autumn where students write their master thesis; and finally, one in the Spring where students can do an internship.

What are you writing/what did you write your bachelor’s or master’s thesis about?
My master thesis is about the current state of Swedish citizenship and how it has changed over the past decades. In particular, it is about the development of noncitizenship in Sweden. It is largely based on the liberal and republican conceptions of citizenship and the main dimensions of citizenship: rights, participation and membership.

Why did you apply to 2Secure?
I have always had an interest for security and, although my thesis might suggest otherwise, most of my academic studies have been in the realm of security. I hope that I will be able to apply my academic skills while at 2Secure, and I hope and think that 2Secure will be a good stepping-stone into the world of security.

What are you most looking forward to during your internship here?
One of the most annoying things about studying is the perception that one is not producing real work. I look forward to being part of a team where my work is appreciated and needed. Having spent little over a month at 2Secure, I already feel that this is the case.

What is the biggest difference between your studies and your daily operations at 2Secure?
The academic world is quite slow, it permits for detailed planning and there are rarely any sudden deadlines. Yet at the same time it is constant in the sense that one’s work is always in the back of one’s mind. Things are a bit faster at 2Secure. Sudden deadlines, re-planning and adaptation are a part of my daily operations at 2Secure, which I find fun and exciting. Unlike university, completing a task is often rewarded with the sensation of being “done”. Thus, I would say that temporal differences is what differentiates university from work.

 

Jim Eriksson (Corporate)

Vad studerar du eller vad har du studerat tidigare?
Jag gör praktiken som en del av min kandidatutbildning i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, på Försvarshögskolan. Utbildningen är väldigt fokuserad på beslutsfattande, där jag personligen har valt att inrikta mig ytterligare inom politisk krishantering, ledning och cybersäkerhet. Tidigare har jag även läst ett antal kurser på KTH, främst kring matematik och programmering. Så jag har en mångfacetterad bakgrund inom flera vetenskaper.

Vad skrev/skriver du din kandidat-/masteruppsats om?
Min C-uppsats handlade om Försvarsmaktens ledningsfilosofi, uppdragstaktik och hur den fungerar relativt och de förändringar som sker i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Målet var att lyfta styrkor och svagheter hos uppdragstaktik utifrån att samhället blir allt mer digitaliserat. Idag ser vi att hybridkrigföring används i allt större utsträckning, därmed är det aktuellt att se över hur krishantering arbetas med inom såväl Försvarsmakten som andra organisationer.

Varför sökte du dig till 2Secure?
Två anledningar. För det första är 2Secures verksamhet väldigt nära anknuten till det jag studerade på Försvarshögskolan. Ledningsvetenskap och informationssäkerhet är ämnen som jag finner väldigt intressanta och roliga, där 2Secure ger mig möjlighet att jobba nära båda två. För det andra var det väldigt spännande att se hur ett privat företag jobbade med säkerhet, då mina studier främst har kretsat kring den offentliga sektorn.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?
Det generella svaret är väl att det är roligt att se hur teori tillämpas i skarpt läge, men jag ser även fram emot möjligheten att knyta kontakter och få en inblick i säkerhetsbranschen. Yrket är relativt nischat, så det är skoj att få gå in och bli en del av den gemenskapen. Många på 2Secure har även mycket erfarenhet och kompetens som jag hoppas kunna ta del av.

Vad skiljer sig mest mellan studierna och ditt dagliga arbete under praktiken?
Huvudsakligen är det att arbetet är fokuserat på lösningar. Som student förväntas du vara självständig och bevisa dig duktig, medan praktiken snarare är centrerad på att göra saker bra, snabbt och effektivt. Om du inte frågar om hjälp och tar till alla möjliga medel för att lösa uppgiften jobbar du inte efter bästa förmåga, sådant som inte var tillåtet som student. Dessutom skiljer sig målet med vad jag gör. När jag studerar är allt jag producerar menat för mig själv, att få ett betyg och slutligen ett diplom. På 2Secure jobbar jag istället mot kunder eller internt inom företaget, så där finns andra faktorer som motiverar mig.

 

Hanna Arvidsson Milleskog (Analys)

Vad studerar du eller vad har du studerat tidigare?
Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet och jag gör nu min sista termin på mastersprogrammet i politik och krig vid Försvarshögskolan.

Vad skrev/skriver du din kandidat-/masteruppsats om?
I min masteruppsats studerade jag sambandet mellan jämställdhet och demokratisering under fredsbevarande operationer. Jag studerade alla fredsbevarande operationer mellan tidsperioden 1947-2016 och mätte ett lands jämnställdhetsindex, före en operation, effekt på förändringen i demokratiindex fem och tio år efter en operation.

Varför sökte du dig till 2Secure?
Jag sökte mig till säkerhetsbranschen för att jag överlag är intresserad av säkerhetsfrågor. Anledningen till att jag valde att söka mig till just 2Secure är att praktikplatsen erbjöd möjligheten att få erfarenhet av analysarbete, vilket inte är en självklarhet på andra praktikplatser.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?
Vad jag främst ser fram emot är att få testa på arbetslivet efter många års studier och att få fortsätta utvecklas. Det ska även bli intressant att få insyn i hur den privata sektorn fungerar i en bransch som jag innan förknippade med statlig sektor. Samt att få se hur min akademiska erfarenhet förhåller sig till praktiken.

Vad skiljer sig mest mellan studierna och ditt dagliga arbete under praktiken?
Vad som hittills skiljer sig mest mellan mina studier och praktik är att på arbetsplatsen arbetar vi oftast med flera parallella projekt samtidigt, vilket blir mer stimulerande jämfört med studierna där det oftast är en uppgift i taget. Då det är flera parallella och varierande projekt samtidigt upplever jag också att jag alltid lär mig något nytt varje dag och utvecklas.

 

Serap Dalmizrak (Internationella desken)

What studies are you or have you been enrolled in?
I studied International Relations in my Bachelor’s followed by a 4 year of professional experience in an international trade company. Then, I enrolled Vrije University Amsterdam for my Master degree studies in Business Administration. I specialized in International Management during my master’s.

What are you writing/what did you write your bachelor’s or master’s thesis about?
I wrote my master’s thesis on supplier management in IT outsourcing.

Why did you apply to 2Secure?
Security is a growing issue for both individuals and professional entities. Organizations are widely open for security problems in a wide range that people do not aware of them ever existed.  Therefore, security risk assessment is vital for everyone and every company. Acknowledging security risks before they happen makes easier to cope with them.

What are you most looking forward to during your internship here?
I am looking forward to be part of this great team and combine my previous learnings and background together to use them into practice.

What is the biggest difference between your studies and your daily operations at 2Secure?
My daily operations is 2Secure is quite tailored to each client. According to our clients’ expectations and needs, we give tailored and on point consultancy to them. I think studying is more general in terms of scope. However my daily operations in 2Secure are very detailed and we make risk assessments accordingly out clients’ risk exposure.

 

Sonja Di Gleria (Inspect it)

Vad studerar du eller vad har du studerat tidigare?
Nu går jag sista terminen på en mastersutbildning i informationssäkerhet på Stockholms universitet. Tidigare har jag en kandidatexamen i kommunikation, och många års jobb på olika kommunikationsavdelningar och designbyråer.

Vad skrev/skriver du din kandidat-/masteruppsats om?
Jag håller på att skriva min uppsats just nu, om hur den offentliga sektorn i Europa ska göra för att kunna använda amerikanska molntjänster efter Schrems II (en dom som slog fast att det är mot GDPR att behandla personuppgifter i USA, eftersom de saknar lagstiftning som skyddar personuppgifter)

Varför sökte du dig till 2Secure?
2Secure, för att jag tycker att det är spännande med ett företag som arbetar med hela säkerhetsspannet – från personskydd till informationssäkerhet. Säkerhetsbranschen var ett självklart val efter en utbildning inom informationssäkerhet, och alla ransomware- och supply chain-attacker som varit de senaste åren har ökat intresset och vetskapen om ämnet.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?
Dels att få se hur allt det jag läst i teorin fungerar i praktiken, men också att få ett bollplank i mitt uppsatsskrivande.

Vad skiljer sig mest mellan studierna och ditt dagliga arbete under praktiken?
Att få träffa människor! Att plugga under en pandemi har sina fördelar, men det är väldigt roligt att komma in i ett sammanhang.

Är du student och är intresserad av att praktisera hos oss under vårterminen 2023?
Vi tar emot ansökningar augusti till oktober varje år. Läs mer på vår karriärsida