Hur påverkar klimatförändringar din verksamhet?

29 oktober, 2021

I World Economic Forums Global Risks Report 2021 var fyra av de fem största riskerna för företag miljörelaterade. Klimatrelaterade risker stör redan mer än var fjärde organisation och extrema väderhändelser, såsom torka, bränder, översvämningar och orkaner, påverkar direkt 70 procent av företag av alla storlekar och sektorer världen över. Hämmad verksamhet, ökade försäkringskostnader, resursbrist och störningar i försörjningskedjan tillsammans med skador på ryktet är risker som företag redan står inför på grund av klimatförändringar.

Söndagen den 31 oktober, startar FN:s klimatkonferens, COP26, i Glasgow, Storbritannien. Konferensen syftar till att diskutera klimatambition och lägre skadliga utsläpp och anses vara den viktigaste klimatkonferensen sedan undertecknandet av Parisavtalet 2015. COP26 kommer att samla 25 000 människor, inklusive diplomater och företagsledare från hela världen. 2Secure spårar en ökning av miljöaktivistaktioner över hela världen och under de kommande dagarna bedömer vi att aktivister fokuserar sina protester och direkta aktioner på Storbritannien och andra större europeiska städer på grund av COP26-konferensen. Den brittiska miljörörelsen är en av de mest aktiva i världen, och vi förväntar oss att upp till 200 000 demonstranter kommer att resa till Glasgow för att protestera och störa COP26-evenemanget och deltagare.

Hur kan ditt företag vara redo och mildra klimatförändringshoten? I vår senaste rapport utforskar vår utlandsdesk situationen och det rådande risklandskapet.

Här kan du ladda ner vår rapport ”The Climate Threat and Business” och också ta del av våra övriga rapporter.

Om du vill komma i kontakt med 2Secures internationella desk, kontakta Dominic Bowen,

dominic.bowen@2secure.se

Hämta rapport