FN:s klimatkonferens, COP26 – Vi är på plats för att stötta dig och ditt företag

27 oktober, 2021

Från 31 oktober till 12 november är Storbritannien värd för FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow. Klimatrelaterade risker stör redan mer än var fjärde organisation och extrema väderhändelser, såsom torka, bränder, översvämningar och orkaner, påverkar direkt 70 procent av företag av alla storlekar och sektorer världen över. Driftstörningar, ökade försäkringskostnader, arbetskraftsfrågor och störningar i leveranskedjorna är de största riskerna som företagen redan står inför på grund av klimatförändringarna. Företag påverkas redan av klimatförändringarna med:

• Avbrott i leveranskedjor
• Rykteskada
• Driftssvårigheter
• Resursbrist
• Regelmässig osäkerhet

I World Economic Forums Global Risks Report 2021 var fyra av de fem största riskerna för företag miljörelaterade. Och i år, mer än något tidigare år, kommer klimatkonferensen att väcka stor uppmärksamhet från konsumenter, anställda och aktiviteter. Minst 25 000 människor kommer att samlas i Glasgow, inklusive diplomater och företagsledare.

Vi bedömer att aktivister under de kommande dagarna kommer att fokusera sina protester och direkta aktioner på Storbritannien och några andra större europeiska städer. Den brittiska miljörörelsen är en av de mest aktiva i världen, och myndigheterna förväntar sig att upp till 200 000 demonstranter ska resa till Glasgow för att genomföra skyddsåtgärder mot COP26-deltagare.

Är du förberedd?

• Har du funderat på hur ditt företag kan påverkas av protestaktioner relaterade till COP26 i Storbritannien eller i andra större europeiska städer?

• Har du personal som deltar i COP26 och undrar vilka riskreducerande åtgärder som bör vidtas för att uppfylla dina omsorgsplikter?

• Behöver du stöd med hantering av reserisker under COP26?

• Har du bedömt riskerna innan dina anställda reser?

• Är du intresserad av att övervaka viktiga riskindikatorer förknippade med COP26 eller miljöaktivism?

Här kan du hämta hem vårt white paper ”COP26” och också ta del av våra övriga white paper.

2Secures personal kommer att vara på plats i Glasgow och kan ge realtidsriskbedömningar och säkerhetsstöd till din resande personal. Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk för en kostnadsfri diskussion om hur vi kan stödja din informationsinsamling, riskhantering, säkerhet, omsorgsplikt och riskbehov.

dominic.bowen@2secure.se

Hämta white paper