Ny hemsida förtydligar och fördjupar vårt erbjudande

29 oktober, 2021

2Secure har under våren gjort ett varumärkesarbete som bland annat resulterat i en ny hemsida och en ny varumärkesprofil. Nya hemsidan gör det lättare för kunderna att hitta rätt tjänster, men också att få en känsla för helheten. Därför är vår nya hemsida uppdelad i ”företag, offentlig sektor och privatperson”, där de olika delarna har olika tjänster och specialistkunskap, samtidigt som flera av tjänsterna finns representerade på fler ställen.

Vad är tanken bakom?
Vi vill förstås visa vår bredd, många företag och kommuner har nytta av flera av våra tjänster, men vi vill också kunna visa att vår kompetens inom nischad säkerhet, som till exempel visselblåsning, är lika vass, om inte vassare, än nischaktörernas. Därför har varje tjänst sin egen hemsida, inom hemsidan. På det viset har vi inte gjort en ny hemsida, utan många olika hemsidor.

2Secure siktar på att växa stort de närmaste åren. Fram till nästa sommar kommer vi rekrytera fler nya medarbetare. IT-och informationssäkerhet, personalsäkerhet, omvärldsbevakning och omvärldsanalys är bara några av tjänsterna som förväntas bli ännu mer efterfrågade.

”Säkerhetsfrågorna rör sig från ett nödvändigt ont till att bli en självklar del av ett företags DNA. Att förebygga hot och risker handlar om att skydda människor, tillgångar och idéer. På det viset är ett aktivt säkerhetsarbete en konkurrensfördel. Det ska vi förtydliga med hjälp av vår nya hemsida, och vi ska guida våra kunder”, säger Fredrik Frejme, försäljnings- och marknadschef.