Vinst av upphandling mot arbetslivskriminalitet

24 mars, 2022

Tillsammans med Moxy ID och Företagsgranskning, tog vi hem den offentliga upphandlingen gällande arbetsplatskontroller för fem kommuner i Stockholmstrakten och deras kommunalägda bolag. Anledningen: Bäst och mest prisvärda!

– För oss är det här ett bevis på att vårt koncept för att bekämpa arbetslivskriminalitet möter marknadens behov och att vi är den mest lämpade aktören att ta sig an sådana här stora uppdrag, säger vår strategiska rådgivare och tillförordnande affärsområdeschef Mattias Nygren för affärsområdet ”Arbetslivskriminalitet”.

Vad är det som gör oss bäst på marknaden?

–  Vi arbetar nära varandra och utvecklar vårt gemensamma koncept tillsammans. Vi är experter inom områden som är komplexa, men vi ser till att allt blir enkelt för kunden, fortsätter han.

Vid till exempel prekvalificering av leverantörer gör vi bakgrundskontroller på företrädarna och Företagsgranskning utreder företagen utifrån en välfungerande metodik, utvecklad efter 700 företagsutredningar.

Moxy ID har en automatiserad digitaliserad tjänst som gör att arbetsplatskontrollerna inte sker på vinst och förlust utan där de bedöms göra mest nytta.
Både vid incidenter på en byggarbetsplats eller om det uppstår ett säkerhetsärende kan vi agera. Vi har vår tydliga säkerhetsprofil som gör att våra kunder verkligen känner att de är i trygga händer. Vi kan hantera risk.

Hur lyckas vi utföra arbetsplatskontroller och företagsutredningar så kostnadseffektivt?

Vårt arbete bygger på att vi har en riskbaserad approach. Om man utgår från att ett större byggföretag köper in hundratals underentreprenörer på årsbasis går det inte att kontrollera alla. Men utifrån data från närvaroliggare ser vi vilka som inte sköter sig och var det kan behöva göras djupare kontroller av företagen. Vi har en digitaliserad process när det gäller arbetsplatskontrollerna och vi jobbar också för fullt för att få, så långt som det är möjligt, digitaliserade bolagsutredningar. Allt för att kunna hantera stora volymer och skapa stort värde till kunden för ett lågt pris.

Upphandlingen av arbetsplatskontroller och företagsutredningar samordnades av Botkyrka kommun och genomfördes för följande kommuner och bolag:

Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Haninge kommun, Tornberget fastighetsförvaltningsbolag i Haninge AB, Haninge bostäder AB, Nynäshamns kommun,  Nynäshamnsbostäder AB, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Tyresö bostäder AB.

Här kan du läsa mer om vårt nya affärsområde Arbetslivskriminalitet

Vid frågor kontakta Mattias Nygren

Kontakta mig