Arbetslivskriminalitet

Under 2021 har 2Secure  tagit en ledande roll vad gäller att hjälpa privata och offentliga beställare av byggtjänster att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden. Med stöd av unika digitala verktyg, som är ID06-ackrediterade, görs riskbaserade kontroller på ett mycket kostnadseffektivt och tryggt sätt.

VÅRA TJÄNSTER

Ikon Planera - Säkerhetsprojektering - Risk management
ARBETSPLATSKONTROLLER
Ikon Executive
PREKVALIFICERING AV LEVERANTÖRER
Ikon Kodgranskning
FÖRDJUPANDE BOLAGSKONTROLLER

Så här arbetar 2secure

Ikon Rekrytering

Före

Tjänsten inleds med att vi får tillgång till kundens närvaroliggare för analys. Tillsammans med vår samarbetspartner Företagsgranskning görs en bakgrundskontroll av företaget och företrädarna, samt en granskning av företaget.

 • Prekvalificering av leverantörer
 • Analys av närvaroliggare
 • Prioritering av arbetsplatser
Ikon Förvärv

Under

Med stöd av vår samarbetspartner Moxy ID, och deras digitala verktyg som är ID06-ackrediterat, görs riskbaserade arbetsplatskontroller. Här upptäcks alla typer av oegentligheter, exempelvis fusk med in- och utloggning, obehöriga byggnadsarbetare eller brott mot skattelagstiftningen.

 • Löpande inspektioner
 • Fördjupande utredningar
 • Incidentstöd
Ikon Affärsrelationer

Efter

Som kund får du alltid en slutrapport från MoxyID och 2Secure.
Vad är lärdomarna?
Vad kan göras bättre?
Vill du som kund göra anmälan till berörda myndigheter?
Tillsammans gör vi en analys och bestämmer vilken väg som är bäst att gå.

 • Förändring av rutiner
 • Process och policyförändringar
 • Utbildningar

Visste du att?

2021 gjorde Byggmarknadskommissionen en rapport. ”Undersökning om konkurrenspåverkan på byggmarknaden inom EU.” I den kan man läsa att företag som opererar på den svenska byggmarknaden sällan följer svenska lagregler och avtal. 90 slumpmässigt utvalda gästande byggföretag från några av de länder inom EU som är vanligt förekommande på svensk byggmarknad, undersöktes och där problematik kring regelefterlevnad utifrån 14 olika problemkategorier bokfördes.

Några av problemkategorierna:
• För låg lön i förhållande till kollektivavtalet
• Fel i rapportering till Fora
• Saknar F-skatt
• Saknar arbetsgivarregistrering, trots fast driftställe och/eller skattskyldiga arbetare (enligt rapportering till utstationeringsregistret)
• Inga sociala avgifter betalda i Sverige, trots att 90–100 procent av omsättningen kommer från Sverige

Vill du ha hjälp att undvika oseriösa underleverantörer, byggfusk och organiserad brottslighet?

VARFÖR VÄLJA OSS?

 • Vi har tillsammans med vårt partnerbolag, Moxy ID, genomfört runt 400 fysiska arbetsplatskontroller på alla typer av arbetsplatser.
 • Vi utför arbetsplatskontroller på uppdrag av både byggherrar och byggentreprenörer.
 • Vi har ungefär 20 medarbetare som alla har erfarenhet/utbildning som antingen säkerhetskonsulter eller projektledare.
 • Vår arbetsmetodik under inspektionsverksamheten kännetecknas av icke-konfrontativa metoder där inspektionen sköts respektfullt.
 • Tillsammans med Företagsgranskning har vi över 15 års erfarenhet av utredning och djuputredning av företag.
 • Vi erbjuder även bakgrundskontroller av fysiska personer som förestår bolaget.
Vill du ha hjälp att göra riskbaserade arbetsplatskontroller eller hjälp att kontrollera entreprenörer?