Artikelserie: Del 2, Totalförsvaret – Om Styrel

30 mars, 2022

Det här är del två av fyra i vår artikelserie om totalförsvaret, ett aktuellt ämne med hänsyn till det upptrappade säkerhetspolitiska läget i Europa. Avsikten är att höja kunskapen kring totalförsvarets innebörd för såväl privata som offentliga sektorn. Arbetet med totalförsvaret är relevant oavsett mängden närvarande konflikter, då det huvudsakligen handlar om förebyggande åtgärder genom beredskap. Den kombinerade förmågan av Sveriges militära och civila försvar utgör grunden, där det finns krav på hur verksamheter ska fungera vid freds- och krigstid.

I denna artikel riktar vi blicken mot arbetet att planera för en eventuell eleffektbrist, även kallat Styrel. Det är en del av det civila krisberedskapsarbetet, som i sin tur stödjer utvecklandet av totalförsvaret. Vid en situation där det svenska elnätet inte skulle räcka till så behöver strömförsörjningen prioriteras till olika användare. Styrelsplaneringen handlar om att se till att samhällsviktiga tjänster hamnar högst upp i den prioriteringen. Ansvaret för detta ligger på Sveriges kommuner i samråd med statliga myndigheter, länsstyrelserna och elnätsföretagen. Vi berör två perspektiv. Först behandlar vi läget i Sverige och ser på vilka förutsättningarna är för elförsörjning i både nuläget och framtiden. Därefter lyfter vi Sveriges tredje planeringsgenomgången för Styrel, som påbörjades i januari 2022 och ska avslutas augusti 2023.

Läget i Sverige

Kapaciteten för elförsörjningen i Sverige grundar sig i flera faktorer. Elnätsföretagen inrikes bidrar med en del, men samtidigt importerar Sverige mycket energi och bränsle för våra egna kraftverk från andra länder. Den kapaciteten vi har inrikes påverkas av vilka typer av kraftverk vi har och hur pålitliga de är. Idag är energifrågan ett hett debatterat ämne inom politiken – oftast kopplat till miljöpolitik – vilket innebär att det efter valåret finns en stor sannolikhet att Sverige kommer se förändringar i tillgångarna på energi. Detta är något som behöver tas i beaktning för helhetsbilden av strömtillförsel, för att besvara frågan på vilken kapacitet som finns tillgänglig framöver.

Vidare har invasionen av Ukraina och sanktionerna som riktats mot Ryssland fått påverkan på den svenska såväl som globala handeln, i synnerhet utbudet av gas, olja och kol. Utfallet kan vara svårt att förutspå, men sannolikt kommer länder minska sina elberoenden av andra länder och stärka sin inrikes elförsörjning. Efterfrågan på el stiger konstant samtidigt som utbudet blir stramare och dyrare. Konsekvensen av detta är en höjd risk för eleffektbrist, vilket gör styrelsplaneringen oerhört viktig.

Den nationella planeringsgenomången av Styrel

Sedan 2011 har Sverige med intervall genomfört en nationell planeringsgenomgång för Styrel, där prioriteringarna ses över ifall något behöver ändras. Den tredje planeringsgenomgången skulle ursprungligen startats under 2020 med blev uppskjuten till följd av Coronapandemin. I år sattes den igång under januari, där statliga myndigheter och länsstyrelserna redan har sammanställt ett planeringsunderlag för kommunerna. Nu ska samtliga kommuner identifiera vilka verksamheter som ska innefattas av styrelsplaneringen och redovisa sitt resultat för elnätsföretagen i oktober 2022. Processen kommer gå vidare genom att elnätsföretagen levererar uppgifter om elledning och elområde som blir underlag för kommunerna när de gör sin prioritering. Slutligen skickas kommunernas plan tillbaka upp till länsstyrelserna som tar beslut och meddelar elnätsföretagen.

Så går processen till, som ska vara klar 1 augusti 2023. Styrelsplaneringen bör ske med en god uppfattning och bedömning av vilka verksamheter som är samhällsviktiga, i samband med en god inblick i rådande och framtida energipolitiska läge. Vi har experter som kan hjälpa med moment i planeringsgenomgången för Styrel, för att se till att Sveriges civila krisberedskap håller högsta möjliga kvalitet.

Nästa del i artikelserien kommer behandla höjd beredskap och vad det innebär för såväl offentliga sektorn som privata företag.

Vid frågor och funderingar om antingen Styrel eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap är det bara att höra av er.
Kontakta Anders Bennström

Kontakta mig