Riskhantering vid evenemang – Fotbolls-VM i Qatar

26 oktober, 2022

Fotbolls-VM 2022 kommer äga rum i Qatar, mellan den 20 november och 18 december. Det är det första världsmästerskapet som hålls i Mellanöstern och uppskattningsvis 1,5 miljoner fans förväntas besöka Qatar för att uppleva fotboll. I uppbyggandet av evenemanget har betydande oro för mänskliga rättigheter, korruption, klimatpåverkan och HBTQIA+-diskriminering uppstått. Och i takt med att VM närmar sig blir de etiska frågorna och säkerhetsfrågorna allt mer närvarande. Samtidigt som företagen lockas av den lukrativa marknaden för VM i Qatar måste de överväga hur de eskalerande säkerhetsriskerna kan påverka deras verksamhet. Alla företag och resenärer till Qatar bör tänka på följande frågor:

Brott mot mänskliga rättigheter:

Qatar har inför detta VM byggt sju nya arenor, över 100 nya hotell, nya vägar och stadsprojektet Lusail. Inför bygget anställde Qatar omkring 30 000 utländska arbetare, främst från Bangladesh, Indien, Nepal och Filippinerna. Arbetarna har nekats mat och vatten, fått sina identitetshandlingar tagna ifrån sig och de har inte fått betalt i tid, eller fått betalt alls. FIFA har av Human Rights Watch, Amnesty International och FairSquare uppmanats att ge ekonomisk kompensation till migrantarbetarna och deras familjer. Förslaget fördes vidare till FIFA:s samarbetspartners där AB InBev/ Budweiser, Adidas, Coca Cola, och McDonald´s hittills visat sitt stöd för kompensationen. FIFA har ännu inte svarat på denna begäran. Dåliga arbetsrättigheter för migrantarbetarna, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra övergrepp i Qatar utgör ett betydande hot mot svenska organisationers rykte, direkt eller indirekt genom leverantörskedjor.

Miljöfaktorer:

Arrangörerna av Qatar 2022 uppgav i januari 2020 att turneringen skulle bli det första koldioxidneutrala världsmästerskapet med försumbar eller netto noll påverkan på klimatet. Utsläppsnivåerna och klimatpåverkan kan dock vara så mycket som åtta gånger högre än den uppskattade påverkan och ses som en stor påfrestning på miljön mitt i den klimatkris vi lever i.

Diskriminering av HBTQIA+-:

Myndigheterna i Qatar har inte kunnat garantera en säker miljö för HBTQIA+-personer under fotbolls-VM. Oviljan att garantera säkerheten för HBTQIA+- personer har väckt frågor om hur FIFA, som en del av detta stora internationella sportevenemang som förväntar sig miljontals besökare, inte kommer att kunna garantera säkerheten för en så stor minoritetsgrupp. HBTQIA+-personer som besöker Qatar i samband med fotbolls-VM löper därför en trovärdig risk för diskriminering, trakasserier och våld.

Mediefrihet:

Journalister har fått begränsad tillgång i Qatar och har även fängslats. När de släpptes hade de qatariska myndigheterna tagit informationen från journalisternas utrustning. Den förhöjda politiska riskmiljön i samband med fotbolls-VM ökar därför risken för att personal som tillhör medier och pressorganisationer grips och trakasseras.

Risker för informationssäkerheten:

Det är obligatoriskt för besökare till VM och Qatar att ha COVID-19-spårningsappen Ehteraz. Det har uppstått oro för integriteten eftersom appen kräver tillgång till filer på telefonen och permanent användning av GPS och Bluetooth för lokaliseringsspårning. Qatars myndigheter är kända användare av kommersiellt tillgängliga spionageverktyg, så en hög grad av cyberövervakning är att vänta.

Våra erfarna internationella riskrådgivare kan samarbeta med ditt team för att uppnå en tryggare och mer kontrollerad situation i Qatar, före, under och efter evenemanget.

Om du funderar över din organisations riskexponering i Qatar och vad som kan göras för att minska riskerna och öka möjligheterna som finns i Qatar, kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk.