Riskerna med en svensk Natomedlemskapsansökan

12 maj, 2022

Kriget i Ukraina har förändrat det geopolitiska landskapet i Europa, följaktligen pågås diskussioner om Sverige och Finland ska gå med i Nato. De ryska hoten mot Sverige och Finland i respons till ett möjligt Natomedlemskap innebär att vi måste förbereda oss för en fortsatt och förhöjd rysk retorik. Ryssland har varnat att ett svenskt Natomedlemskap är oacceptabelt.

Idag, 12 maj, meddelade Finlands president och statsminister att de är för ett finskt Natomedlemskap. Svenska riksdagen håller för tillfället på att granska huruvida Sverige ska förhålla sig till Nato och väntas ge besked 13 maj. Den 15 maj kommer socialdemokraterna ge ett besked hur de förhåller sig till Nato. Det är troligt att Sverige och Finland kommer meddela att de officiellt och gemensamt söker Natomedlemskap under vecka 20.

Det är troligt att Ryssland inser att det finns en begränsad möjlighet att ändra Sveriges och Finlands beslut, men det är troligt att Ryssland kommer bedriva informationskampanjer för att påverka diskursen i bägge länder. Vidare, det är också troligt att Ryssland kommer bedriva en mer aggressiv kampanj mot Sverige och Finland, med cyberattacker och luftrumskränkningar. Sverige och Finland kommer vara extra utsatta under ansökningsprocessen, men det är troligt att Nato kommer bidra med en ökad närvaro för att avskräcka Ryssland.

Risken att Ryssland angriper Sverige militärt anses vara låg, men det finns en ökad risk för cyberangrepp och andra former av Rysslands hybridkrigsföring. Svenska företag, myndigheter, och andra offentliga institutioner med koppling till svensk infrastruktur är särskilt utsatta. På grund av den rådande situationen i Ukraina, är även försvarssektorn utsatt. Detta kommer öka ytterligare om Sverige går med i Nato. Denna rapport kommer ge företagsledare en väsentlig inblick i vilka risker som finns med en svensk Natomedlemskapsansökan. Hur företagsverksamhet och försörjningskedjor kommer påverkas, och vilka åtgärden som börs tas.

Vill du få en djupare förståelse i hur en svensk Natomedlemskapsansökan kan påverka ditt företag?
Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk

Här kan du hämta vår rapport ”Prospects and threats of Sweden joining Nato” och också ta del av våra övriga rapporter.

Hämta rapport