Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i sverige – en analys

29 november, 2023

I den här artikeln behandlar vi årets upplaga av rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige” av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, framtagen av Försvarshögskolan, som släpptes i oktober.

Artikeln inleder med att generellt gå igenom rapportens innehåll och hur materialet är tänkt att användas. Detta följs av ett konstaterande om rapportens faktiska inaktualitet vid utgivning och en förklaring för detta påstående, men även dess betydelse för yrkesverksamma inom totalförsvaret, inaktualiteten till trots. Artikeln följer upp detta med att kortfattat gå igenom de tre avsnitt som är nya för årets upplaga. Här kommer kortare redogörelser för vad ett hybridhot är och innebär, våldsbejakande extremism och avslutas med en kort genomgång av Natos organisation och styrning.

Har du frågor och funderingar om totalförsvarsplanering eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap?
Kontakta Anders Bennström

Hämta artikel