Att omvandla utmaningar till möjligheter inom säkerhetsbranschen

17 november, 2023

Amanda och Rebecka studerar Masterprogrammet: Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan och utför sin praktikperiod på 2Secures internationella avdelning. Under hösten har det jobbat med allt ifrån analys till rapportskrivning och strategisk rådgivning. Amanda och Rebecka berättar bland annat att säkerhetsbranschen kan erbjuda stora möjligheter för dig som är beredd på att jobba hårt och vara öppen för andras perspektiv i en föränderlig kontext.

Ta del av deras lärdomar och erfarenheter under sin tid på 2Secure.

 

Varför sökte du till 2Secure?

Amanda:

Eftersom de arbetsuppgifterna stämde väl överens med mina mål och ambitioner. Att få en god förståelse för globala risker och trender upplever jag som en viktig grund för att arbeta med säkerhet, eftersom Sverige i väldigt hög grad påverkas av vad som händer i omvärlden.

Rebecka:

Jag sökte mig till 2Secure då det är ett hybridföretag där det fanns möjlighet att få insyn i olika områden av säkerhetsbranschen. De hade även erfarenhet av att ha praktikanter tidigare vilket jag såg som en fördel.

 

Vad får dig att intresserade dig för säkerhetsbranschen?

Amanda:

Jag har egentligen alltid varit lockad av säkerhetsbranschen, och med tanke på dagens säkerhetslandskap har det intresset enbart ökat.

Rebecka:

Jag har tidigare erfarenhet från Försvarsmakten och Kriminalvården, så säkerhet har de senaste åren varit någonting jag ägnat mycket tid åt. Det som gör säkerhet mest intressant är att säkerhetslanskapet är i konstant förändring och kan förändras på en handvändning.

 

Säkerhet är ett stort område, vad tycker du är roligast?

Amanda:

Precis som många andra inom säkerhetsbranschen är min önskan att kunna minska allvarliga konsekvenser av kriser och katastrofer. Det jag för tillfället tycker är mest spännande är att analysera risker och trender – inte enbart för att förstå hur världen ser ut idag, utan även för att förstå vad vi kan förvänta oss framöver.

Rebecka:

Det roligaste i säkerhetsbranschen är möjligheten att få insyn i olika branscher, platser och konflikter. Olika branscher står nu inför olika säkerhetshot och olika platser utgör olika typer av hot vilket gör branschen väldigt dynamisk.

 

Vilka säkerhetsprojekt eller utmaningar möts du av på 2Secure?

Amanda:

Jag har haft privilegiet att arbeta med både långsiktiga och kortsiktiga projekt med kunder. Långsiktiga projekt inkluderar ofta strategisk rådgivning, där man ser över en organisations relevanta risker och arbetar med att utveckla struktur och riskhantering, för att göra företaget mer resilient. Kortsiktiga projekt inkluderar ofta analyser om hur geopolitiska trender och risker påverkar kundens verksamhet i Sverige och utomlands.

Rebecka:

Utmaningarna har oftast varit hur olika behoven för företagen är. Företagen är av olika mognadsgrad när det kommer till säkerhet, vilket innebär att förståelsen för olika risker kan variera, vilket kräver stor anpassning.

 

Kan du berätta om ett lyckat eller intressant projekt och vad var framgångsfaktorerna tycker du?

Amanda:

Jag har arbetat med analyser av Rysslands aktiviteter vid flertalet tillfällen, vilket både inkluderat ryska påverkanskampanjer, långsiktiga mål, samt eventuell inblandning i aktuella konflikter. Rysslands syn på världen som väldigt olik västvärldens medför utmaningar kopplat till förståelse för ageranden och avsikter. Däremot upplever jag att en strävan efter att hela tiden utvecklas och förbättras är en framgångsfaktor i alla projekt.

Rebecka:

Vi har genomfört ett antal destinationsanalyser för företag som har personal som ska besöka platser som kan utgöra risker. Detta innebär att vi har varit tvungna att skapa oss en förståelse för många olika platser och därmed vilka risker just den platsen utgör för just dessa personer.

Framgångsfaktorerna på vissa av destinationsanalyserna har varit att få kontakt med rätt typer av personer i området som kan berätta om kulturen och säkerhetsläget på platsen, vilket nyanserar bilden vi sedan presenterar för personerna som ska resa.

 

Vad är dina viktigaste erfarenheter du tar med dig från tiden på 2Secure och hur tänker du att de kan hjälpa dig att utvecklas inom säkerhetsområdet?

Amanda:

Mina viktigaste erfarenheter från 2Secure är definitivt att arbeta med ett utvecklande tankesätt. Förmågor är något man kan lära sig, utveckla och förbättra – men det kräver hårt arbete och öppenhet för andra perspektiv. Ser man utmaningar som möjligheter tror jag ens förutsättningar inom säkerhetsbranschen är mycket goda!

Rebecka:

Min viktigaste erfarenhet hittills är alla olika typer risker företag står inför. Mycket är baserat på omständigheterna vilket innebär att vi måste förstå helheten för att göra en korrekt bedömning. Att få gedigen och grundlig analytisk erfarenhet har utvecklat mig väldigt mycket. Att arbeta med analys är väldigt olikt från att göra analyser i skolprojekt. En analytisk bakgrund tror jag är en väldigt bra grund att stå på.

 

Hur tror du säkerhetsbranschen ser ut om 20 år och har du något råd till andra studenter som vill praktisera eller jobba i säkerhetsbranschen?

Amanda:

Om 20 år tror jag att det geopolitiska läget ställer säkerhetsbranschen inför utmaningar vi inte kan förställa oss idag. Det kommer medföra stora möjligheter för de som är nyfikna på säkerhetsbranschen och vad den har att erbjuda. Min rekommendation till dig som student är att fundera på vad dina långsiktiga mål och ambitioner är. Sen är jag övertygad om att du kan hitta en plats på 2Secure som tar dig dit!

Rebecka:

Jag tror bara att den kommer att växa, speciellt i Sverige. Svenskar har varit relativt immuna mot hot, men detta håller på att förändras, människor i samhället blir mer medvetna vilket gör att jag tror att flera personer och företag kommer ta det säkra före det osäkra. Mitt råd till personer som ska in i säkerhetsbranschen är att börja brett. Branschen är stor och innefattar många olika områden, genom att börja brett ger du dig själv möjligheten att successivt ta reda på vad som inte passar dig och samtidigt smalna av din profil mot det. Till slut kommer du arbete med något du vet att du kommer tycka om.

 

Läs mer och sök våra tjänster