Sveriges förändrade säkerhetsklimat – En unik period i Sveriges historia

29 november, 2023

Sverige har länge varit en plats som nästintill varit immun mot hot och terror. Under de senaste 13 åren har detta successivt förändrats, vilket påverkar alla aspekter av vårt samhälle, inte minst svenskt företagande.

Terrorhotnivån har stigit från en tvåa på den femgradiga skalan 2010, till en fyra 2023. Detta innebär nu att säkerhetspolisen bedömt att Sverige är ett prioriterat mål för extremistiska terrorhandlingar. Anledningarna bakom detta är en rad händelser från Lars Vilks avbildning av Muhammed 2007, till Koranbränningarna under sommaren 2023.

Terrorhotnivån: ett verktyg för beredskap

Terrorhotnivån är ett viktigt verktyg för myndigheter och organisationer att vidta relevanta åtgärder utifrån det rådande säkerhetspolitiska läget. Myndigheter kan agera i enlighet med olika mandat beroende på vilken nivå terrorhotet ligger på. Det ger även företagen en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder för att se till att deras verksamhet kan hantera ett stormigt och oförutsägbart omvärldsläge.

Läs mer om anledningarna till höjningen samt hur du som företagare kan förbereda dig.

2Secure har framgångsrikt minskat riskerna för några av Sveriges största företag genom att bistå med att identifiera riskerna och analysera hur dessa kan påverka just det företaget.

Har du frågor gällande säkerhetsläget, maila eller ring Dominic Bowen, +46 101 740 310 på vår utlandsdesk.

 

Hämta artikel