Israel-Iran-spänningar i Mellanöstern

6 maj, 2024

I Mellanöstern ökar spänningarna mellan Israel och Iran samt Israel och Palestina. Riskmiljön i regionen är komplex och kan snabbt förändras, vilket påverkar riskexponeringen. Företag som har sin verksamhet i regionen behöver förstå riskerna och möjlig påverkan på företag, tillgångar och personal.

Med tanke på komplexiteten mellan faktorer som formar den geopolitiska verkligheten, fortsätter 2Secure att följa utvecklingen för att bedöma och minska riskerna.

Sedan Israels attack mot den iranska ambassaden i Syrien den 1 april – och Irans efterföljande motangrepp, – har oron för en direkt konflikt mellan Israel och Iran vuxit. Strategiska spänningar har också påverkat och drivit på konflikter på lokal nivå, vilket påverkar den dagliga verksamheten för företag i hela regionen.

Situationen har förvärrat oron över konflikten mellan Israel och Hamas och lett till fler attacker på maritima intressen i Röda havet. Detta har påverkat logistik och leveranskedjor, ökat kostnaderna och förlängt leveranstiderna.

Sannolikhetsbedömning av direkt konflikt i Mellanöstern

Vid tidpunkten för publiceringen av denna analys, bedömer 2Secure sannolikheten för en konventionell konflikt mellan Israel och Iran som låg, främst med tanke på att båda sidor har vidtagit åtgärder för att trappa ner situationen.

Sannolikheten för fortsatta attacker och en lågintensiv konflikt är dock hög. Den regionala situationen är fortsatt instabil och den senaste tidens händelser visar varför skräddarsydd riskövervakning är viktigare än någonsin.

I artikeln kan du bland annat läsa om:

  • Upptrappning av spänningarna mellan Iran och Israel under april
  • Scenarier och riskutsikter
  • Riskkonsekvenser för europeiska företag

 

Hämta artikeln