Geopolitiska konsekvenser på affärskontinuitet – Ryssland-Ukraina

6 maj, 2024

Geopolitiska förändringar är nu den främsta faktorn som påverkar företags verksamhetsmiljöer och har konsekvenser för sociala dynamiker, ekonomiska aspekter och affärskontinuitet.

Tidigare antaganden om hur världen fungerar gäller inte längre, och företag som vill säkerställa framgång är tvungna att förstå det geopolitiska läget för att kunna fatta välgrundade beslut.

Genom att noga följa och förstå den geopolitiska utvecklingen kan företag bättre anpassa sin verksamhet och sina investeringar, vilket ökar både konkurrenskraft och motståndskraft.

Rysslands strategier till följd av omvärldens sanktioner

Rysslands invasion av Ukraina har på ett tydligt sätt illustrerat hur geopolitiska händelser skapar direkt påverkan på europeiska företag. Genom störningar i leveranskedjor, fluktuationer i energipriser och ökad ekonomisk osäkerhet. Till exempel har Rysslands handel med Kina ökat markant. Kina framstår nu som en viktig alternativ källa för import i en tid av störningar till följd av sanktioner. Leveranserna från Kina har ökat med 79 procent under andra kvartalet 2023, jämfört med samma period 2021. För att kringgå sanktionerna har Ryssland också antagit olika strategier, bland annat genom att använda sig av parallellimporter som underlättas av skalbolag i tredjeländer.

Företag som noga följer utvecklingen i Östeuropa kan snabbt justera sina strategier och fatta välgrundade beslut, för att möta geopolitiska utmaningar och skydda sina intressen.

I den här artikeln granskar vårt team de viktigaste effekterna av Rysslands krig i Ukraina för europeiska företag. Både gällande den globala politiska stabiliteten samt den föränderliga internationella handeln.

Artikeln ger dig värdefulla insikter för att navigerar skärningspunkten mellan geopolitisk förändring, kontinuitet och tillväxt i din verksamhet.

Läs bland annat om:

  • Ny handelsdynamik i kölvattnet av Rysslands invasion
  • Rysslands omsvängning till Asien
  • Utmaningar och konsekvenser för den europeiska marknaden
  • Intensifierade regulatoriska utmaningar för europeiska företag

 

Hämta artikeln