Almedalsveckan – Extremister ökar efterfrågan på personskydd

6 maj, 2024

Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete och våra personskyddsexperter har förmågan att kunna uppfatta och förstå det som händer i vår omvärld, och har modet att agera på det. Almedalen ligger runt hörnet och utbudet av debatter och seminarier är större än någonsin. En av världens största demokratiska mötesplats där politiker, organisationer och allmänheten samlas för att diskutera och debattera olika samhällsfrågor.

Med säkerhet tänker vi inte enbart på risk och krishantering men genom mental visualisering och förberedelser kan säkerheten ökas under en av årets största säkerhetsinsats. Motverka och arbeta mot alla former av våldsbejakande extremism bör betonas och inte omfatta enbart av polis, utan ta hjälp av en bredare instans, de privata aktörerna – säkerhetsbolagen.

Det finns en ökad efterfrågan på personskydd, framför allt från offentliga kunder där flera svenska säkerhetsbolag kan bekräfta. Med kriget i Ukraina, den ökade och grövre kriminella gäng- brottslighet i Sverige, desinformationskampanjer, extremister samt koranbränningar har bidragit till ett ansträngt säkerhetsläge i det svenska samhället.

Säkerheten under Almedalsveckan är allas ansvar

En av de största utmaningarna vi står inför är hitta en gemensam läges- och hotbild tillsammans med Polismyndigheten. Förutom själva bevakningsuppdraget så är det viktigt att ha kompetens inom hot- och riskanalys, omvärldsbevakning och cybersäkerhet. Samtidigt kommer logistiken; personal, fordon och teknisk utrustning. Säkerhetsansvaret är inte enbart polisens eller säkerhetsaktörernas ansvar – det är också ett ansvar som envar måste ta, exempelvis kontrollera nödutgångar vid ett event, kontrollera flödet av människor, mät själv ”temperaturen” på plats.

Planering i god tid 

Den vägledande principen i Europeiska kommissionens handlingsplan stödjer skydd av offentliga utrymmen. Inbyggd säkerhet är ett strategiskt ramverk för skydd mot våldsdåd. Effektiva åtgärder är inte invecklat arbete att genomföra. Det gäller att så tidigt som möjligt planera säkerheten inför demokratins största händelsevecka.

Inkludera säkerhetskompetens bland personalen så tidigt som möjligt och utse en eller två kollegor till evenemangsvärdar som tar emot medverkande.

Diskutera följande frågeställningar; förstår vi objektet där besökare kommer vistas i, vad ska ske på platsen, vad kan ske på platsen, har objektet kulturell, religiös eller symbolisk betydelse som kan påverka hotbilden, hur kontroller vi antal personer som vistas i lokalen, finns det fria utrymningsvägar, hur kan vi göra det svårare för utomstående att parkera cyklar/fordon på infartsvägar? Se till att försvåra utplacering av farliga föremål, lokalisera närmsta hjärtstatare, brandfilt och brandsläckare. Tänk, ”Förbered dig på det oväntade”.

Checklista:

Så planerar du för säkerheten inför Almedalsveckan

 • Kontrollera var nödutgångarna finns när ni besöker ett seminarie/lokal/restaurang.
 • Ladda hem kartor över Visby (mobiltelefonen), ta ett skärmfoto! (Internet kan ligga nere).
 • Var uppmärksamma på er omgivning.
 • Håll koll på skyltar vart skyddsrum finns (MSB Skyddsrumskarta på MSBs hemsida).
 • Tänk på att andra i er omgivning kan ha en hotbild mot sig som ni kan bli utsatta för.
 • Vid en våldsam situation; Fly, Göm dig/Sök skydd, Försvara dig!
 • Det är inte alltid dit alla andra springer som är det säkraste hållet, försök behåll lugnet.
 • Tänk på vad för information ni bär med er samt vad ni diskuterar med andra och vad andra eventuellt kan råka höra.
 • Drick vatten, använd solskydd!
 • All fotografering, filmning eller ljudupptagning som kan komma att beröra andra verksamheter kräver tillstånd av informationsägaren.
 • Vid incident där av någon anledning centrala Visby vid Almedalsplatsen behöver utrymmas bör återsamlingsplatser upprätthållas om ni är fler som besöker Almedalen.

Tänk också på din digitala säkerhet

 • Koppla aldrig upp digitala enheter till publika Wifi-nätverk.
 • Kontrollera att det nätverk du tänkt koppla upp dig mot är det rätta och inte ett som döpts till något snarlikt i syfte att locka till uppkoppling i bedrägligt syfte.
 • Lämna aldrig digitala enheter utan uppsikt vid evenemang och mingel.
 • Använd aldrig tidigare okända USB-moduler, så som USB-minnen.
 • Använd gärna krypterade informationskanaler såsom Whatsapp eller Signal vid kommunikation med andra.
 • Stäng av digitala enheter under samtal där känslig information avhandlas.
 • Stäng av samtliga Bluetooth-funktioner, platstjänster och internetdelning på alla digitala enheter under vistelsen i Visby för att vara säker på att ingen kommer åt din digitala information.

 

Kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa dig på plats. Maila till Carolina Cornejo, Security Consultant, Protection. 

Läs mer om våra tjänster för eventsäkerhet och personskydd via:

Personskydd