Interimkonsultens perspektiv

7 februari, 2024

Säkerhet i telekombranschen

Sara Noreen, erfaren säkerhetskonsult på 2Secure, delar med sig av sin mångsidiga roll som interimkonsult, där hon för närvarande innehar ett betydelsefullt uppdrag hos en av våra uppskattade kunder. Ta del av Saras arbete och få inblick i nya möjligheter i säkerhetsbranschen.

Kan du beskriva din roll som interimkonsult inom säkerhet och vad det innebär i praktiken?

– Jag jobbar främst som interimkonsult hos ett av Sveriges största Telecom-bolag. Utöver det genomför jag projekt inom säkerhetsskydd, krisledning och ledarskap i kriser hos andra kunder. I praktiken så arbetar jag nästintill heltid ute hos kunder om jag inte behöver åka in till 2Secure för interna möten.

Jag förstår att det är ett mångsidigt arbete. Hur kan projekten och uppdragen se ut och hur skiljer de sig från interna roller?

– Just nu arbetar jag bland annat som koordinator av personalsäkerhet (min interimkonsulttjänst) ute hos kund. Främst jobbar jag med att se över säkerhetsprövningsintervjuer och att genomföra dem. Jag har direktkontakt med ledare hos kunden. Jag hjälper dem att navigera i vilka av deras medarbetare som behöver säkerhetsprövas. Samtidigt utvecklar jag rutiner och processer kring personalsäkerhet. Dessutom har jag jobbat med krisledningsövningar (större och mindre) & utvecklat krisplaner för andra företag och kommuner.

Ok, det låter utmanande att hinna med allt. Kan du beskriva en typisk arbetsdag? Vilka är utmaningarna eller fördelarna?

– En typisk arbetsdag består av att jag jobbar fysiskt på plats hos kund. Jag åker till kunden på morgonen och spränger sedan in mina andra uppdrag i arbetstiden. Å ena sidan är nog utmaningen att jag inte har tid att ta del av allt internt arbete som pågår på 2Secure. Å andra sidan är fördelen att jag har fått utökat nätverk och fler trevliga kollegor ute hos kunderna.

Jag tolkar det som att relationer och kommunikation blir viktigt för att lyckas. Vad tycker du är viktigast i samarbetet för att implementera säkerhetslösningar och förbättringar?

– Det handlar om att lyssna in kunden, ge sig tid att förstå deras verksamhet. Därefter ge förslag och planera vilka typer av säkerhetslösningar som passar för deras verksamhet och diskutera deras risker.

Om du skulle ge råd till en blivande interimkonsult, vilka kompetenser och färdigheter anser du vara mest värdefulla i rollen som säkerhetskonsult?

– En inhyrd konsult bör kunna vara självgående och social för att kunna bemöta olika typer av människor ute hos kunden. Vidare även att kunna se risker och möjligheter förstås. För att lyckas tror jag att man behöver vara villig att lära sig andra arbetssätt och att kunna vara självsäker i sitt sätt att arbeta.

Världen förändras snabbt, hur håller du dig uppdaterad om de senaste trenderna och hoten på säkerhetsområdet, och hur påverkar det ditt arbete?

– I min roll är det viktigt att ta del av nya lagar, och följa de geopolitiska uppdateringarna på flertalet medier. Det påverkar mitt arbete genom att jag måste vara förändringsbenägen och flexibel i mitt arbete och vara beredd om någon risk blir mer överhängande än någon annan.

Ser du att det finns branscher där efterfrågan på säkerhetskonsulter är högre?

– Nej, jag ser att samtliga branscher blir berörda av olika form av säkerhet och har visat ett ökat intresse för att ta hjälp från säkerhetskonsulter.

Vad tycker du är de mest givande aspekterna av att arbeta som inhyrd konsult?

– Det måste vara att få insikt i andra branscher. Även såklart att kunna hjälpa till med arbetet i att skapa en säkrare arbetsplats för kunden.

Kan du dela med dig av några exempel på framgångsrika projekt där din expertis var avgörande för kundens framgång?

– Absolut, när jag hjälpte ett kontor i krisledning på ett av de större fastighetsbolagen i Sverige. De hade aldrig övat tillsammans förut och många var nya på arbetsplatsen. Vi genomförde en mindre övning angående en större brand i fastighet och två veckor senare behövde kontoret hantera samma scenario när det faktiskt inträffade. Därefter återkom Fastighetschefen att de hade fått en stor eloge från deras hyresgäster i hanteringen av branden. Framgången låg till stor del i det arbetet 2Secure hade utbildat dem i.

Har du några frågor om interimuppdrag eller vill du ta hjälp av en säkerhetskonsult i din verksamhet
Kontakta 2Secure

Lediga tjänster hittar du här