Efter Ransomwareattacken hos Tietoevry – Även företag med stora resurser kan drabbas

31 januari, 2024

De senaste veckorna har ett stort antal artiklar cirkulerat i olika mediakanaler gällande Ransomwareattacker. Störst fokus bland alla dessa nyheter har lagts på Tietoevry-attacken, då delar av deras svenska datacenter har blivit drabbat av ett Ransomware, en angreppsmetod som går ut på att kryptera data för att sedan kräva en lösensumma.

 

Avsågad vid trädets rot

Ransomware är angrepp som sker dagligen och drabbar oftast enskilda verksamheter. Det som urskiljer Tietoevry-angreppet mot de genomsnittliga är dess utfall. Istället för att en gren sågas av har man i detta fall försökt såga trädet vid dess rot. Detta innebär att ett lyckat angrepp får en större samhällspåverkan.

IT-leverantörer som Tietoevry har stora mängder resurser för att försvara sig mot cyberattacker, men även de kan drabbas. För att själva minimera er verksamhetspåverkan och skydda verksamheten mot Ransomwareattacker så bör man arbeta kontinuerligt med cybersäkerheten.

 

Här är fem tips för att hjälpa er framåt med ert cybersäkerhetsarbete

 

 1. Gör riskanalyser och identifiera era viktigaste system

  Utför regelbundna riskanalyser för att identifiera era mest kritiska system. Denna process bör inkludera en bedömning av potentiella risker och konsekvenserna som medföljer ifall en risk inträffar.

 2. Arbeta med organisationsstrukturen samt ansvar och roller

  Definiera tydliga roller och ansvar inom organisationen för att säkerställa att alla är medvetna om sina uppgifter i cybersäkerhetsarbetet.

 3. Skapa kontinuitetsplaner

  Utveckla planer för hur verksamheten ska gå till väga ifall en risk träder i kraft. Detta innefattar skapandet av reservdriftsrutiner som säkerställer att verksamheten fortlöper även om ett driftstopp inträffar i ett system.

 4. Använd flera leverantörer

  Att använda flera leverantörer minskar påverkan på verksamheten ifall en leverantör råkar ut för någon form av incident, exempelvis ett driftstopp eller cyberangrepp. Detta bidrar till ökad säkerhet och minskad risk.

 5. Utbilda all personal

  Att öka sina medarbetares kunskaper kring cyberhot med regelbunden utbildning, bidrar till en högre cyberresiliens. Från våra erfarenheter är den bristande kompetensen en utlösande faktor för lyckade cyberangrepp. MSB har uppdaterat sina råd om du drabbas av utpressningsvirus.

 6. Ta in professionell hjälp

  Ta gärna hjälp av oss redan innan din verksamhet drabbats av en attack. Vi ser till att du och din verksamhet är väl förberedd på vad som kan komma. Tillsammans sätter vi en plan för hur ni agerar om ni drabbas och hur ni ska skydda er i framtiden.

 

Behöver du stöd i arbetet med din informationssäkerhet kontakta oss

 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

 

#Informationssäkerhet #DigitalSäkerhet #SkyddMotHot #ITSäkerhet #Säkerhetskultur