Att tänka på när du väljer omvärldsbevakningstjänst

1 februari, 2024

Undersöker du möjligheten att använda omvärldsbevakning av ditt varumärke, dina medarbetare eller din bransch ur ett säkerhetsperspektiv?

Att välja rätt tjänst är avgörande för att säkerställa att du får relevant och pålitlig information. En säker omvärldsbevakningstjänst hjälper dig att stärka både din säkerhet och konkurrenskraft. Vår tjänst ger dig ovärderlig information att säkert navigera din omvärld.

 

Här är några viktiga aspekter att tänka på när du väljer omvärldsbevakningstjänst.

1. Tydliga säkerhetsmål och prioriteringar:
 • Identifiera specifika säkerhetsmål och områden av intresse för er organisation.
 • Prioritera vilka typer av hot och händelser som är mest relevanta för er verksamhet.
 • Säkerställ att leverantören är proaktiv och kan hjälpa dig i detta arbete.

 

2. Dataintegritet och konfidentialitet
 • Säkerställ att leverantören har robusta system för att skydda integriteten och konfidentialiteten av insamlad information.
 • Klargör hur data kommer att lagras, hanteras och delas för att undvika oavsiktlig exponering.

 

3. Källornas kvalitet och mångfald
 • Utvärdera leverantörens förmåga att använda olika källor, inklusive öppna källor, sociala medier, och specialiserade databaser.
 • Kontrollera källornas pålitlighet och autenticitet för att undvika spridning av felaktig information.

 

4. Analys- och rapporteringskapacitet
 • Försäkra er om att leverantören har avancerad analyskapacitet för att dra meningsfulla insikter från insamlad data.
 • Begär exempel på tidigare rapporter och bedömningar för att bedöma kvaliteten på den information som levereras.

 

5. Skalbarhet och flexibilitet
 • Se till att tjänsten är skalbar och kan anpassas efter dina behov och förändrade hotbilder.
 • Utvärdera möjligheten att integrera tjänsten med andra tjänster.

 

6. Juridiska och etiska aspekter
 • Klargör leverantörens överensstämmelse med gällande lagar och förordningar för dataskydd och integritet.
 • Undersök leverantörens policyer för etisk informationsinsamling och användning.

 

7. Responstid och hantering av akuta händelser
 • Kräv information om leverantörens responstid vid upptäckt av akuta hot eller incidenter.
 • Klargör processen för att hantera akuta situationer och samarbete med er organisation.

 

8. Utbildning och support
 • Försäkra er om att leverantören erbjuder adekvat utbildning för er personal för att dranytta av tjänsten effektivt.
 • Kontrollera vilken typ av support som är tillgänglig och hur snabbt ni kan förvänta er svar på frågor eller incidenter.

 

Trygghet med ökad försvarsförmåga

Öka sannolikheten att välja en omvärldsbevakningstjänst som effektivt stöder dina säkerhetsmål och behov.

Kom ihåg att regelbundet utvärdera och anpassa din tjänst. Behoven kan ändras efter förändrade hotlandskap och nya organisatoriska krav.

 

Kontakta oss när du behöver ett system för omvärldsbevakning!

Har du några frågor om guiden eller vill du ha hjälp och lära dig mer om brottsförebyggande åtgärder? Kontakta Ida Oreland

Hämta guide

 

Omvärldsbevakning