Skydda patientsäkerheten och förtroendet för hälsa – och sjukvård

31 januari, 2024

Med anledning av Aftonbladets granskning att en person utgett sig för att vara läkare, utan legitimation i ett företag som hanterar vaccinationer, väcks oro kring patientsäkerheten och autenticitet i hälsa-  och sjukvårdsbranschen. Att en sådan situation uppstått understryker behovet av mer noggranna och välstrukturerade anställningsprocesser, för att skydda patientsäkerhet och förtroendet för hälsoorganisationer.

Säker, effektiv och etisk vård

Att skydda patientsäkerhet innebär att säkerställa en säker, effektiv och etisk vård. Om det brister i den mänskliga förmågan att leverera på dessa punkter drabbas inte bara patienterna utan även förtroendet för hälsa – och sjukvårdssektorn och därmed för samhället i stort. I grund och botten handlar det om att skapa och upprätthålla en kultur av säkerhet och ärlighet inom hälsosektorn för att säkerställa att patienter kan lita på de professionella som tar hand om vår hälsa och välbefinnande.

 

Här är några generella råd för att hantera och förhindra liknande händelser:

1. Stärk anställningsprocessen:
  • Genomför ingående bakgrundskontroller för att verifiera kvalifikationer och legitimationer. Det inkluderar att noggrant dubbelkolla referenser och kontakta relevanta myndigheter för att bekräfta autenticiteten av presenterade dokument.
2. Implementera regelbundna bakgrundskontroller:
  • Regelbundna bakgrundskontroller bör vara en standardpraxis för att upptäcka eventuella förändringar i anställdas kvalifikationer eller legitimationer över tid. Detta är särskilt viktigt för positioner där patientsäkerhet är av yttersta vikt.
3. Förtydliga regler kring yrkestitlar:
  • Företag bör tydligt kommunicera och förklara vilka yrkestitlar som kräver legitimation och vilka som inte gör det. Detta kan bidra till att undvika förväxlingar och felaktiga påståenden om yrkesstatus.
4. Utbilda anställda om etiska principer:
  • Verksamheter inom hälsosektorn kan öka medvetenhet om vikten av att upprätthålla höga standarder. Detta genom att integrera utbildning om etiska principer och yrkesetik i anställningsprocessen.

5. Förstärk rapportmekanismer:
  • Skapa en öppen och säker kanal för anställda att rapportera misstänkta eller oetiska beteenden utan rädsla för repressalier. Ett säkert visselblåsarsystem kan vara avgörande för att upptäcka problem och vidta åtgärder i tid.

 

För organisationer som befinner sig i liknande situationer är det avgörande att agera snabbt och samarbeta med relevanta myndigheter. Det är inte bara ett ansvar gentemot patienterna utan också för att bevara integriteten och trovärdigheten för branschen.

Vi på 2Secure hjälper gärna till för att säkerställa en säker rekrytering

Personalsäkerhet