Hur reagerar du när du blir utsatt för extrem stress?

21 december, 2023

Att veta hur din kropp reagerar vid stressade situationer och veta hur du ska hantera signalerna, kan göra skillnad för om du hamnar i livsfara eller tar dig igenom situationen effektivt. Oavsett om det handlar om vardagsstressen, som kan bli extra påtaglig inför helgerna eller om du råkar hamna i en riktigt hotfull situation, är det bra att redan i förväg ha kunskap om kroppens försvarsmekanismer.

När du befinner dig i en hotfull situation är det normalt att kroppen reagerar med ”fight-flight” responsen, – en evolutionärt bevarad mekanism som förbereder kroppen för att möta hot. Du blir mer vaken, fokuserad, uppmärksam och upplever att du har mer energi.

När hjärnan registrerar stress, skickar den signaler till det sympatiska nervsystemet. Detta resulterar i frisättning av stresshormoner, särskilt adrenalin och noradrenalin. Adrenalin och noradrenalin ökar hjärtfrekvensen, vidgar luftrören, ökar blodflödet till musklerna och ökar blodsockernivåerna för att tillhandahålla snabb energi. Och vi blir faktiskt mer smärttåliga.

Reaktionen kan vara olika för alla och det är inte ovanligt att en del hamnar i en freeze-reaktion, vilket gör det svårt att agera alls. Det är inte heller säkert att vi alltid reagerar på samma sätt, det kan faktiskt bero på dagsformen och andra yttre och inre stressorer.

För att hantera stressade situationer på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en medvetenhet om just din kropps reaktioner och använda strategier för att hantera – och utnyttja – dem på bästa sätt.

Här är några råd:

Andning:

Fokusera på din andning. Djupa andetag kan hjälpa till att lugna nervsystemet. Försök andas långsamt och djupt för att minska känslan av panik.

 

Medveten närvaro:

Försök att vara närvarande i stunden. Fokusera på vad som faktiskt händer nu, i stället för att låta tankarna driva iväg till potentiella faror. Se Dig omkring/vrid på huvudet för att bryta eventuellt tunnelseende och hämta in information

 

Konstruktiva tankar:

Tänk positivt. Fokusera på möjliga lösningar och sätt att hantera situationen.

 

Rörelse:

Om det är möjligt, försök att röra på dig. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att avleda stress och överskottsenergi som produceras under stressresponsen.

 

Sök stöd:

Om möjligt, sök stöd från andra. Ibland kan bara att prata med någon eller ha någon närvarande hjälpa till att minska stressnivåerna.

 

Använd din stressrespons positivt:

Försök att omvandla den ökade energin och vakenheten som kommer med stressresponsen till något konstruktivt. Det kan vara att fokusera på att lösa problemet eller att göra snabba och medvetna beslut.

 

Träning för stresshantering:

Öva på avslappningstekniker som meditation, progressiv muskelavslappning eller andra metoder för att lugna kroppen.

 

Efterhantering:

Efter en hotfull situation är det viktigt att ge dig själv tid att återhämta dig. Var snäll mot dig själv och sök stöd vid behov.

 

Det är viktigt att notera att olika strategier fungerar olika för olika människor. Det kan vara användbart att experimentera med olika tekniker för att se vilka som passar dig bäst. Att ha en medvetenhet om hur din kropp reagerar på stress är ett viktigt steg för att kunna hantera hotfulla situationer på ett konstruktivt sätt.

 

Hungrig på mer kunskap? Vi erbjuder utbildningar i hur du kan hantera hot och våld samt Pågående dödligt våld. I samarbete med Bonnier Akademy kan du välja digital fysisk eller hybrid utbildning.

 

LÄS MER OCH BOKA HÄR