Insikter från nationell konferens om psykologiskt försvar

19 december, 2023

I november 2023 arrangerade Myndigheten för psykologiskt försvar en mycket intressant konferens i Karlstad – Nationell konferens om psykologiskt försvar. Konferensen syftade till att bidra till att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar inom totalförsvaret nu och i framtiden.

Bland annat handlade konferensen om:

– Demokratin är hotad globalt

– Desinformation & konspirationsteorier

– Ryska påverkanskampanjer

– Kinas påverkansoperationer

– Salafistiska aktörer – Och påverkanskampanjen mot den svenska socialtjänsten.

Påverkanskampanjer påverkar inte bara bilden av den nation din verksamhet verkar i, dessa påverkar även din företagskultur och hur du behöver prioritera på säkerhetsområdet. Många av de insikter som togs upp är för flera verksamheter och branscher kritiskt att beakta, när affärs –  och säkerhetsstrategier planeras framöver behöver omvärldsperspektivet och dess risker ligga som grund.

Läs mer om konferensen här

 

TILL SAMMANFATTNINGEN