Från Försvarshögskolan till en ledande roll på 2Secure

3 maj, 2024

Säkerhetsbranschen är en dynamisk och ständigt utvecklande sektor som kräver dedikerade och skickliga yrkesverksamma för att hantera de komplexa utmaningarna som samhället står inför idag. Med över två decennier av erfarenhet inom olika säkerhetsrelaterade positioner har jag fått en djup förståelse för vikten av effektiv säkerhetsstyrning och kulturens betydelse för att bygga robusta skydd mot yttre hot. Kunskapen, tillsammans med en nyfikenhet att ständigt förbättra och förfina säkerhetsprocesserna, drev mig att söka till 2Secure.

Hur kom du på att bli konsult?

Jag hade inte en tanke på att bli konsult tills jag gick en utbildning till säkerhetsskyddschef på Försvarshögskolan samtidigt som en säkerhetskonsult från 2Secure. Han fick mig att få upp ögonen för konsultyrket men framförallt beskrev han en bolagskultur som verkligen tilltalade mig.

Vad driver dig till att fortsätta jobba inom säkerhetsbranschen?

Under mina över 20 år som yrkesverksam har jag jobbat med säkerhet på ett eller annat sätt. Det bästa svar jag kan ge är att jag trivs med att skapa ordning, trygghet och säkerhet. Jag tycker det är fint att få bättra på det skyddande lagret mellan ett fungerande samhälle och de aktörer som vill parasitera på systemet och utnyttja svagheter hos andra för att gynna sig själva.

Säkerhet är ett stort område, vilka ämnen intresserar dig mest?

Jag ser mig som en säkerhetsgeneralist vilket innebär att min styrka ligger i min bredd, och jag tycker att samtliga områden är nästan lika intressanta då de behöver harmonisera för att skapa en heltäckande säkerhet, men för att plocka ut ett område så skulle jag säga att bygga ”säkerhetskultur”. Medarbetarna är vårt viktigaste skyddsvärde men samtidigt vår största sårbarhet och genom att skapa en god säkerhetskultur kan vi kontrollera risk.

Vilka typer av projekt och utmaningar möts du av på 2Secure?

Till att börja med är varje konsult ansvarig för flera företag som har tecknat företagsavtal med 2Secure, det är givande då företagen representerar olika branscher och har olika förutsättningar och krav.

En styrka med 2Secure är vår incidentberedskap där säkerhetskonsulterna delar på bemanningen. Som säkerhetskonsult hos oss är det därför en förutsättning att man inte bara är analytiskt lagd och strukturerad utan även behärskar operativ incidenthantering.

Kan du berätta om ett lyckat eller intressant projekt?

Jag blev tilldelad ett interimsuppdrag på en kommun, uppdraget var initialt på 3 månader men utökades efter hand och pågick totalt i 7 månader inklusive en projektledning inom säkerhetsskyddet där kommunen gjorde en stor strategisk förflyttning.

Vad var framgångsfaktorerna i det tycker du?

Framförallt hade jag ett klart mandat från säkerhetsdirektören samt en utpekad POC (point of contact) i organisationen. Den utpekade personen skulle jag arbeta tillsammans med och lära upp i processerna och det visade sig att han var enormt intresserad och klok samt att vi hittade ett riktigt bra samarbete som gjorde att det var extra kul att gå till jobbet.

Så summa summarum- klart mandat, dynamiskt team och glädje i leveransen.

Vilka är dina bästa minnen och erfarenheter under din anställning på 2Secure?

Ett intressant och givande uppdrag jag precis har projektlett är hos en skolkoncern som insåg att de behövde anpassa säkerheten i förhållande till omvärldsförändringarna med allt grövre våld i samhället och hårdare kultur på skolorna.

Vi genomförde flertalet besiktningar på skolorna följt av intervjuer med skolrepresentanter vilket renderade i en rapport per skola. Jag fick genom uppdraget möjligheten att djuploda inom mekanisk och teknisk säkerhet vilket var väldigt utvecklande.

Utöver det vill jag lyfta fram bolagskulturen på 2Secure. När jag inte är hos kund försöker jag förlägga min arbetspass till kontoret för det ger så mycket tillbaka.

Hur tänker du att dina erfarenheter här kan hjälpa dig att utvecklas inom säkerhetsområdet?

Charmen med att jobba som konsult är just bredden av kunder och branscher som man får förmånen att verka inom. 2Secure har även en av sina styrkor i de olika affärsområdena så jag har fått chansen att befästa och utveckla samtliga mina kompetenser i allt från pedagogik inom utbildningar till projektledning och utredning.

Har du något råd till andra som vill jobba som säkerhetskonsult?

Hoppa på alla möjligheter till utveckling inom framförallt projektledning och operativ incidenthantering.

 

Just nu söker vi flera kompetenser på säkerhetsområdet.

Läs mer om våra lediga tjänster via:

Karriär