Grundliga bakgrundskontroller av konsulter via bemanningsfirmor

30 april, 2024

Utan grundliga bakgrundskontroller kan det gå illa. Vår rådgivare Mattias ger sitt perspektiv i Förvaltarforum.

Underskatta inte vikten av grundliga bakgrundskontroller vid rekrytering av anställda, särskilt när de rekryteras via bemanningsfirmor. Ett fall beskrivs där en nyanställd via en bemanningsfirma begick ett allvarligt brott mot en kollega. Det framkom att företaget hade antagit att bemanningsfirman utförde noggranna bakgrundskontroller, vilket inte var fallet.

Säkerhetsexperten Mattias Nygren understryker att bakgrundskontroller bör vara mer omfattande än bara ett utdrag från belastningsregistret och ger exempel på varningssignaler som kan upptäckas genom en grundlig kontroll. Han betonar att företag bör implementera strukturerade säkerhetsrutiner i sin rekryteringsprocess för att skydda sig mot potentiella risker från ny personal.

Några tips för att säkerställa god rekrytering:

  1. Identifiera hur mycket ni vågar riskera och vad som är mest skyddsvärt inför en rekryteringsprocess. Hur mycket tid är ni beredda att lägga på bakgrundskontroll?
  2. Inför en dokumenterad process för hur säkerheten ska integreras i rekryteringsprocessen.
  3. Gör alltid en befattningsanalys gällande risker för den befattning som ska tillsättas. Beakta särskilt: attesträtt, tillgång till kritisk information, tillgång till ekonomiska tillgångar, personalledning, känsliga/riskfyllda arbetsuppgifter till exempel att framföra tunga fordon.
  4. Anpassa kontroller utifrån den riskprofil som framträder av analysen, (intresseavvägning) och vad som ska kontrolleras i bakgrundskontrollen, exempelvis: ekonomi, personalia, exponering i media och social media, bolagsengagemang, rättslig förekomst, cv-verifiering. Det kan även vara aktuellt med säkerhetsintervjuer eller drogtester.
  5. Tillsätt ett råd som kan besluta om hur man ska förhålla sig till den information som framträder i kontrollverksamheten.
  6. Digitalisera processen så att ingen chef kan ”sidosteppa” säkerhetskontrollerna under rekryteringsprocessen.
  7. Glöm inte bort att ha samma rutiner för personal som byter befattning och därmed kanske hamnar i en annan roll med nya mandat, attesträtter, tillgång till information etcetera.

Läs hela artikeln i Förvaltarforum