2Secure får förtroendet att leverera säkerhetstjänster till Västerås stad

25 oktober, 2022

Vi har skrivit ett tvåårsavtal med Västerås stad avseende säkerhetsskydd, civilt försvar och teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU). Vi har tidigare samarbetat med Västerås stad så det känns hedrande att få förnyat förtroende.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade tjänster inom offentlig verksamhet i allmänhet och kommunal verksamhet i synnerhet.