En utmanande miljö för ledningsgrupper

28 september, 2022

I nästan alla våra samtal med vd:ar, styrelseledamöter och andra företagsledare hör vi en gemensam åsikt: företagsklimatet för de flesta är utmanande, svårnavigerat och instabilt. För att klara utmaningarna söker man därför strategiska rådgivare, som kan hjälpa företag att undvika de värsta fallgroparna.

I tider av osäkerhet är det viktigt att företagsledare har skräddarsydda strategier för att motarbeta risker och att ha systematiska och effektiva processer för att identifiera, analysera och kommunicera geopolitiska utvecklingar och trender till styrelsen och ledningsgrupperna. Vi har framgångsrikt arbetat med företagsledare med att bygga upp fokus och förtroende för att kunna möta utmaningar med en säker riskhantering.

Många globala trender påverkar

En stigande statsskuld, en mer komplex och splittrad handelsmiljö, en förändrad handel och nya arbetsplatsstörningar. Alla dessa scenarion kommer sannolikt forma villkoren för våra kunder i Sverige och utomlands. Det internationella systemet är kaotiskt och blir ännu mer kaotiskt i takt med att internationella regler och institutioner i stort sett ignoreras av de stora nationerna. De mest utvecklade länderna, många inom EU, upplever en långsammare ekonomisk tillväxt, ökade samhällsklyftor och i många fall politisk stagnation. I många länder är befolkningen misstroende mot ledare som de anser vara oförmögna eller ovilliga att hantera omvälvande ekonomiska, tekniska och demografiska trender. Som en reaktion på detta söker sig människor till välkända och likasinnade grupper för att få gemenskap och trygghet, men många av dessa grupper är baserade på desinformation och extremism. Samhällen runt om i världen är splittrade och i konflikt, vilket gör att högre krav ställs på regeringar och företag som de gör affärer med och arbetar för.

Polariseringen kräver proaktiv riskhantering

Regeringar och företag i hela Europa kämpar under allt större påtryckningar och har svårt att möta utmaningarna i en globalt sammankopplad, tekniskt avancerad och mångfacetterad värld. Otillfredsställda behov och förväntningar uppmuntrar i värsta fall till ökad extremism och i bästa fall till en robust form av konsument- och arbetstagaraktivism som många företag inte har behövt hantera tidigare. Polariseringen kommer sannolikt att förbli stark i många affärsmiljöer runt om i världen och den kräver en proaktiv och integrerad riskhantering.

Var förberedd med 2Secures krishanteringsprogram

Vårt internationella verksamhetsteam har framgångsrikt arbetat med några av Sveriges mest dynamiska och framåtsträvande företag för att se till att de är ännu bättre förberedda för den nya miljö vi alla arbetar i. Vårt senaste arbete med företag i Sverige och i hela Europa har resulterat i förbättrad affärskontinuitet, mer riskresilienta företag och inrättande av förebyggande krishanteringsprogram i världsklass.

Vill du också ha hjälp med riskhantering och få verktyg för att möta den nya tidens utmaningar? 

Kontakta Dominic Bowen för en kostnadsfri diskussion om hur vi kan hjälpa er att navigera i en osäker värld.