• en
 • sv
 • Internationella uppdrag

  Multinationella företag har länge varit medvetna om sin omsorgsplikt för sina anställdas liv och hälsa. Företagen har dock fokuserat på traditionella arbetsmiljöfrågor som risken för arbetsplatsolyckor, så kallade EHS-risker. De risker som är förknippade med de anställdas säkerhet och trygghet är dock vidare än så, exempelvis intern och extern kriminalitet, instabila sociopolitiska förhållanden och naturkatastrofer.

  En organisations omsorgsplikt sträcker sig även till anställda och konsulter på affärsresor, event och utlandsstationerade uppdrag, som i allmänhet löper större risk än anställda som arbetar i en känd miljö.

  Vid resor såväl som vid verksamhet i högriskmiljöer krävs både rätt förberedelser och utrustning för att minska riskerna och bygga trygghet.

  En stor del av arbetet med att skapa trygghet handlar om bra förberedelser. Dels genom att identifiera vilka hot och brister som finns men också genom att ge adekvat utbildning och utrustning för att förebygga olyckor och om de inträffar, agera på ett korrekt sätt.

  Sjukvård och sjukvårdsutbildning

  Vi arbetar med såväl skräddarsydda sjukvårdsutbildningar, tjänster inom telemedicin, resemedicin och specialistläkare inom flyg och dyk. De flesta av våra läkare, sjuksköterskor och konsulter har utöver sina medicinska kompetenser även varit verksamma i militära specialförband. De har goda kunskaper och erfarenheter av medicinskt säkerhetsarbete både i Sverige och utomlands. Erfarenhet finns från alla världsdelar och den samlade språkkunskapen på företaget är omfattande. Detta medför att vi har kompetens att genomföra förberedelser för generella resor men även specifika förberedelser för resor till vissa länder. Dessutom har vi kompetens att kunna agera på plats vid behov.

  Säkerhet och förberedelser

  Vi har möjlighet att göra medicinska och säkerhetsmässiga bedömningar av olika platser och miljöer över hela världen. Utifrån förarbetet kan vi ge rekommendationer om det är lämpligt att resa till ett område samt vilka förberedelser som behövs och vilken utrustning som bör tas med.

  Vårt tjänsteutbud täcker hela kedjan. Allt från att förbereda resandet med utbildning, utrustning och säkerhetsanalyser av resmål.

  Travel Risk Management

  Travel Risk Management

  Vid resor och verksamhet i högriskmiljöer krävs både rätt förberedelser och utrustning för att minska riskerna och bygga trygghet.

  En stor del av arbetet med att skapa trygghet handlar om bra förberedelser. Dels genom att identifiera vilka hot och brister som finns men också genom att ge adekvat utbildning och utrustning för att förebygga olyckor och om de inträffar, agera på ett korrekt sätt.

  Vi erbjuder:

  • Travel risk management
  • Träning och utbildning för uppträdande i riskmiljöer
  • Stöd på plats i riskmiljöer
  • Underrättelserapporter
  • Stöd på plats

  Medicinsk rådgivning

  Medicinsk rådgivning

  Medicinsk rådgivning kan vara nödvändig vid resor till olika riskmiljöer. Vi erbjuder olika former av rådgivning och abonnemang på rådgivning för att ge ett tryggare resande.

  Våra tjänster inom medicinskrådgivning:

  • Allmän Medicinsk rådgivning
  • Global Medical Advisor (GMA)
  • Telemedicinabonnemang

  Sjukvårdsutrustning

  Sjukvårdsutrustning

  2Secure erbjuder flertalet olika färdiga kit med sjukvårdsutrustning, hjärtstartare och annan nödvändig utrustning. Vi kan även sätta ihop skräddarsydda utrustningspaket för olika behov.

  Bland våra utrustningspaket finns:

  • Akutsjukvårdsväskor
  • Fordonsväskor
  • Anläggningsapotek
  • Olika reseapotek
  • Olika modeller av Defibrillatorer

  Utbildningar inom resesäkerhet

  Utbildningar inom resesäkerhet

  Inom resesäkerhet, sjukvård och högriskmiljöer erbjuder vi ett stort antal olika utbildningar. Utbildningarna kan både genomföras på 2Secures olika anläggningar, bland annat i Rosersberg men även på andra platser i Sverige eller utomlands.

  Våra utbildningar:

  • Allmän resesäkerhet
  • TRM – Travel Risk Management
  • HEAT – Hostile Enviroment Awareness Training
  • DRT – Deployment Ready Training
  • Certifierande sjukvårdsutbildningar såsom TCCC – Tactical Combat Casualty Care och NAEMT – LEFR TCC (National Association of Emergency Medical Technicians – Law Enforcement First Response Tactical Casualty Care).

  2Travel

  2Travel

  2Travel: Keeping you safe on your travels, a Travel safety application from 2secure.

  2Travel is a personal safety and early travel warning solution that provides real-time status on warnings, alerts, and localized security information wherever you are including local SOS emergency numbers. 2Travel lets you alert your 2Secure or friends and family and give them a real-time trail of your movements when you are walking home in an unfamiliar environment.

  The technology in the 2Travel application automatically filters warnings and information such as dangerous environmental disasters, civil unrest, disease outbreaks and terrorist attacks to you based on where you are in the world or where you are going. This means relevant real-time warning information before anyone else, avoiding spam information.

  The app keeps you safe and avoid threats while staying in touch wherever you are. Share your position, get local alerts and warnings, stay connected to your employer or 2Secure and get automated local advice when arriving at a new destination.