• en
 • sv
 • Resesäkerhet – Travel risk management

  Resesäkerhet eller Travel Risk Management (TRM) är ett begrepp för det systematiska arbetssätt som företaget bedriver för att uppfylla sin omsorgsplikt för sin personal som är på resande fot.  Genom ett välfungerande TRM-arbete ser företaget till att företagets anställda är säkra och trygga under sina resor i tjänsten eller om de är utlandsstationerade.

  Riskerna skiljer sig också från land till land och från stad till stad, vilket innebär att ett gediget förarbete skapar medvetenhet och minimerar risker redan innan man åker. För oavsett i vilket land eller i vilken stad som företagets anställda befinner sig i tjänsten så är det arbetsgivarens ansvar att se till att de mår bra och inte råkar ut för något. Det är just därför Travel Risk Management behöver vara en central del av företagets säkerhetsstrategi.

   

  Kontakta oss

  Duty of care – en del av företagets strategi för resesäkerhet

  Många företag som tidigare inte sett sig verka i riskländer har på senare tid erfarit utmaningarna som följer med att ha personal i länder som drabbas av allvarliga säkerhetsincidenter och viljan att skapa trygghet för affärsresenärer ökar. En arbetsgivares omsorgsplikt för sina anställda går under begreppet Duty of Care (DoC).

  Att känna till Duty of Care är nödvändigt för dig som är vd, HR- eller säkerhetsansvarig på ett företag. Framför allt om ni är ett företag med personal som reser i tjänsten eller har en del av ert företag etablerat i en annan del av världen, där risknivån är högre än här i Sverige. En organisations omsorgsplikt sträcker sig även till anställda och konsulter på affärsresor, event och utlandsstationerade uppdrag, som i allmänhet löper större risk än anställda som arbetar i en känd miljö.

  Vid resor såväl som vid verksamhet i högriskmiljöer krävs både rätt förberedelser och utrustning för att minska riskerna och bygga trygghet.

  En stor del av arbetet med att skapa trygghet handlar om bra förberedelser. Dels genom att identifiera vilka hot och brister som finns men också genom att ge adekvat utbildning och utrustning för att förebygga olyckor och om de inträffar, agera på ett korrekt sätt.

  Det förändrade säkerhetsläget

  Det är inte enbart laglösa eller krigshärjade länder som kan vara osäkra att resa till. Under de senaste åren har vi noterat en kraftigt ökad medvetenhet bland våra kunder när det gäller resesäkerhet och vilket ansvar man som arbetsgivare har för sina anställda när de befinner sig på tjänsteresa. Anledningen är bland annat den förändrade riskkontexten i Europa där tidigare ”säkra” länder numera drabbas av terrordåd och andra typer av risker.

  Andra risker som kan påverka resenärer är exempelvis naturkatastrofer, extremväder, politiska oroligheter, pandemier, grov kriminalitet, trafikolyckor men naturligtvis och vanligast är rena sjukdomsfall. 2Secure erbjuder ett system som innebär full kontroll över var den anställde befinner sig och incidentstöd om han eller hon befinner sig i fara.

  Travel Tracking

  Travel Tracking

  En av de viktigaste beståndsdelarna inom resesäkerhet är en så kallad Travel Tracker som dels ger företaget möjlighet att överblicka var man har sina resenärer och dels ger resenären en ”livlina” i händelse av incidenter. 2Secure tillhandahåller därför en resesäkerhets- och trygghetsapplikation för smartphones som bygger på en världsledande teknisk plattform. Vi kallar den 2Travel.  (länk till film)

  2Travel ger resenärer realtidsvarningar och viktig information om trygghet, säkerhet och hälsorisker samt landspecifika nödnummer beroende på var man befinner sig. Genom ett enkelt tryck på en nödknapp kommer man i direkt kontakt med vår larmcentral som kan stödja och hjälpa vid incidenter. Vid allvarliga incidenter kan vi (efter ert medgivande) även realtidpositionera och stödja resenärer med såväl säkerhetsrådgivning samt medicinsk assistans.

  2Travel appen ingår som en del i det resesäkerhetssystem som 2Secure tillhandahåller för våra företagskunder och deras affärsresenärer och expatriater. Naturligtvis fungerar även 2Travel som en trygghetsapplikation och kommunikationsplattform med oss när man befinner sig i sitt hemland.

  Nyckelfunktioner:

  • Direkta push-meddelanden: i realtid, varningar och information om säkerhet, trygghet och resplaner
  • Världsomspännande detektering av lokala SOS nödnummer med ett klick: alla länder finns listade med polis, ambulans och räddningstjänst
  • GPS-positionering och realtidsföljning. Kartor och GIS kartverktyg: översikt över alla medarbetare
  • Automatiserad SMS-funktion: för direkt kommunikation
  • Världsomspännande nödassistans 24/7 från vår larmcentral med hjälp av en enkel pushknapp
  • Finns i dagsläget för iPhone, Android

  Incidenthantering

  Incidenthantering

  Incidentrespons på global nivå kräver tillgång till ett globalt nätverk av säkerhetsleverantörer och ett liknande nätverk när det gäller medicinsk hjälp.

  Mycket få företag vet faktiskt vilken typ av stöd som omfattas av försäkringen, vilka resurser försäkringsbolaget har tillgång till och vilken typ av tjänster de kan tillhandahålla. Utöver det har de varken inflytande eller kunskap om vilken typ av hjälp deras resenärer får, eftersom assistansbolagen arbetar på uppdrag av försäkringsbolaget, inte för försäkringsklienten.

  För att kunna leva upp till din omsorgsplikt måste du som arbetsgivare kunna utöva påverkan på hur incidenthanteringen skall gå till väga. Detta kan bara uppnås genom att upprätta avtal med assistansbolag direkt istället för genom en försäkringslösning.

  2Secure tillhandahåller både säkerhetsassistans och medicinsk assistans globalt. Våra kunders anställda kan söka hjälp från vår larmcentral 24/7/365. Vi kan erbjuda en helhetslösning, inklusive säkerhets- och medicinsk assistans, travel tracking och monitorering.

  Säkerhetsassistans

  Säkerhetsassistans

  I nöden prövas vännen. När dina anställda drabbas av incidenter finns 2Secure här som stöd. 2Secure har en lång erfarenhet av att stötta våra kunder när de drabbas av incidenter, oavsett var i världen de inträffar. Vi levererar alltid den mest kostnadseffektiva och kvalitativa lösningen, utifrån ett kundperspektiv. Tack vare vårt omfattande internationella nätverk av samarbetspartners kan vi sätta in lokala resurser med mycket kort varsel.

  När vi kan hjälpa:

  • Förhandling
  • Efterforskning och räddning (SAR)
  • Utredningar
  • Kidnappning och utpressning
  • Evakuering
  • Personskydd
  • Krishantering

  Emergency Response Center

  Emergency Response Center

  Vårt Emergency Response Center (ERC) är verksamt 24/7/365. Som resenär får du omedelbar hjälp av en operatör genom en enkel tryckning på nödknappen i din 2Travel-app i din mobiltelefon. Våra operatörer leder dig till erfarna säkerhetskonsulter eller till vår vårdassistans om det behövs medicinsk hjälp.

  2Secure är ett en tjänsteleverantör som vänder sig direkt till våra kunder och är inte en leverantör under en försäkringslösning. Därför kommer 2Secure alltid att hjälpa våra resenärer baserat på ett mandat från vår kund och inte baserat på vilka villkor som anges i reseförsäkringen. Detta arrangemang garanterar fullständig överensstämmelse med omsorgsplikten och att våra kunder alltid har kontroll när det gäller att hantera incidenter snarare än att ha outsourcat incidenthanteringen till ett försäkringsbolag och deras assistansbolag.

  Överblick och monitorering av resenärer utförs vid ERC och via vår resesäkerhetsplattform kommer ERC att informeras automatiskt när en kunds resenär är i närheten av en incident. I så fall söker vår ERC aktivt kontakt med resenären för att säkerställa dennes säkerhet och därefter rapportera till vår kund. Detta arrangemang ger våra kunder information om deras medarbetares välbefinnande 24/7/365 och är en garanti för att ingen resenär kommer att glömmas i händelse av en nödsituation.