• en
 • sv
 • travel risk management

  Travel Risk Management (TRM) är ett begrepp för det systematiska arbetssätt som företaget bedriver för att uppfylla DoC.  Genom ett välfungerande TRM-arbete ser företaget till att du och dina anställda är säkra och trygga under era resor i tjänsten eller om ni är utlandsstationerade.

  Riskerna skiljer sig från land till land och från stad till stad, vilket innebär att ett gediget förarbete skapar medvetenhet och minimerar risker redan innan man åker. För oavsett i vilket land eller i vilken stad dina anställda befinner sig i tjänsten så är det ditt ansvar att se till att de mår bra och inte råkar ut för något. Det är just därför Travel Risk Management behöver vara en central del av din säkerhetsstrategi.

  Under de senaste åren har vi noterat en kraftigt ökad medvetenhet bland våra kunder när det gäller resesäkerhet och vilket ansvar man som arbetsgivare har för sina anställda när de befinner sig på tjänsteresa. Anledningen är bland annat den förändrade riskkontexten i Europa där tidigare ”säkra” länder numera drabbas av terrordåd och andra typer av risker.

  Många företag som tidigare inte sett sig verka i riskländer har på senare tid erfarit utmaningarna som följer med att ha personal i länder som drabbas av allvarliga säkerhetsincidenter och viljan att skapa trygghet för affärsresenärer ökar. En arbetsgivares omsorgsplikt för sina anställda går under begreppet Duty of Care (DoC).

  Duty of care

  Att känna till Duty of Care är nödvändigt för dig som är vd, HR- eller säkerhetsansvarig på ett företag. Framför allt om ni är ett företag med personal som reser i tjänsten eller har en del av ert företag etablerat i en annan del av världen, där risknivån är högre än här i  Sverige. En organisations omsorgsplikt sträcker sig även till anställda och konsulter på affärsresor, event och utlandsstationerade uppdrag, som i allmänhet löper större risk än anställda som arbetar i en känd miljö.

  Vid resor såväl som vid verksamhet i högriskmiljöer krävs både rätt förberedelser och utrustning för att minska riskerna och bygga trygghet.

  En stor del av arbetet med att skapa trygghet handlar om bra förberedelser. Dels genom att identifiera vilka hot och brister som finns men också genom att ge adekvat utbildning och utrustning för att förebygga olyckor och om de inträffar, agera på ett korrekt sätt.

  Duty of Care är ett samlingsnamn för de skyldigheter du som arbetsgivare har gentemot dina medarbetare när de befinner sig i tjänst. I detta ingår ett ansvar för deras fysiska och psykiska hälsa och syftet är att skapa en trygghet för alla medarbetare – oavsett om de befinner sig på kontoret i Sverige eller på en tjänsteresa i Asien.

  Genom att fastställa Duty of Care i er säkerhetsstrategi lägger ni också ribban för ert säkerhetsarbete. Här ingår det arbete ni utför före, under och efter att ett uppdrag utförs. Framför allt om ni befinner i ett annat land där risknivån skiljer sig från den i Sverige.

  Det handlar om att arbeta proaktivt, minimera potentiella risker och att agera strategiskt och rationellt i en otrygg situation. Det handlar också om att i alla lägen skapa de bästa möjliga förutsättningarna för trygga situationer, genom exempelvis utbildningar, försäkringar, hälsokontroller och planer för hur ni ska hantera incidenter, dels i Sverige, men främst när ni är på resande fot i tjänsten.

  Travel Tracking

  Travel Tracking

  A key factor for being compliant with Duty of Care is the ability to get information of employee’s whereabouts in case of incident management and incident support. For this reason, 2Secure provides a state of the art Travel Tracking system, named 2Travel. (link to film)

  2Travel solution includes the 2Travel app and our Travel Management platform. The app ensures personal security for traveling employees on the move, and the corresponding platform gives your security or management teams a platform to access real-time information and data about traveling employees.

  Key functions:

  • Direct push notifications: in real time, warnings and information on safety, security and travel plans
  • Global detection of local emergency call numbers with one click: all countries are listed with police, ambulance and fire services
  • GPS positioning and real-time monitoring. Share exact positions with emergency services, the company’s security department and colleagues
  • Maps and GIS mapping tool: overview of all employees
  • Automated SMS function: for direct and emergency communication
  • Global emergency assistance at the push of a button
  • Fully integrated with the Client´s travel booking data by extracting GDS from Amadeus and other similar software’s

  Incident response

  Incident response

  Incident response on a global scale requires access to a global network of security service providers and a similar network when it comes to medical assistance.

  Very few companies actually know what type of support that is covered by the insurance, what resources the insurance company has access to and what type of services they can provide. On top of that, they have neither influence nor knowledge on what type of assistance their travelers will get, since the assistance companies works for the insurance company, not for the insurance client.

  In order to be compliant with Duty of Care you as an employer needs to be on top of the incident management. This can only be achived by establishing relations with service providers and assistance companies directly.

  2Secure can provide both security assistance and medical assistance globally. Our client´s employees can seek assistance from our Emergency Response Center on a 24/7/365 basis. We can provide a one stop shop solution including security- and medical assistance, travel tacking and monitoring.

  Medical Assistance

  Medical Assistance

  The most common incident during business travels and work abroad is not related to security issues but rather to medical incidents. This we know, and offers responsive, responsible, accountable and cost-effective services. Our offer ranges from ad-hoc solutions to full outsourcing.

  How we help:

  • Medical/Physician advice and assistance
  • Ground ambulance
  • Medical repatriation and Commercial flight bookings
  • Air Ambulance
  • Repatriation of deceased
  • Crisis assistance
  • Medical referrals
  • Guarantee of payment

  Security Assistance

  Security Assistance

  When your employee’s are in trouble your true friend is tested. 2Secure has a long history of security incident support all over the world. In case of an incident we always seek the best and most cost effective solution, from the Client´s perspective. Thanks to our extensive network of partnership with security service providers we can deploy resources on short notice.

  How we help:

  • Negotiations
  • Search and rescue operations
  • Investigations
  • Kidnap and ransom
  • Evacuation and relocation
  • Dignitary protection
  • Crisis management support

  Emergency Response Center

  Emergency Response Center

  Our Emergency Response Center (ERC) is operational on a 24/7/365 basis. As a traveler you will get immediate assistance by an operator with a simple press at the emergency button in your 2Travel app on your mobile phone. Our operators will direct you to experienced security consultants or to our medical assistance partner should medical assistance be needed.

  2Secure is a business to business service provider, not business to insurance. Hence, 2Secure will always assist our travelers based on a mandate from our client and not based on what terms and conditions that is outlined in the travel insurance policy. This arrangement guarantees full compliance with Duty of Care and that our Clients always are on top in terms of managing incidents rather than having outsourced incident management to an insurance company and their assistance providers.

  Monitoring of travelers is carried out at the ERC and through our Travel Management Platform, our ERC will be informed automatically whenever a client’s traveler is nearby an incident. In such case, our ERC will actively seek contact with the traveler to ensure his/her safety and then report to our client. This arrangement will provide our clients with information of their employee’s wellbeing on a 24/7/365 basis and is a guarantee that no traveler will be forgotten or unaccounted for in case of emergencies.