Orientera i en komplex terräng: Hur IRA påverkar globala företag

4 september, 2023

I vår ständigt föränderliga och globala värld möter företag många risker som kräver strategisk och välgrundade beslut. Ett betydande inslag på en global marknad är den amerikanska lagen ”Inflation Reduction Act” (IRA), som trädde i kraft den 16 augusti 2022. I rapporten diskuterar vi flera centrala aspekter av lagen och hur den kan påverka globala verksamheter.

IRA är inte bara en lag för att kontrollera inflationen; den har även en stark inverkan på avkarboniseringsinitiativ. Genom skattelättnader, bidrag och lånegarantier bidrar IRA med en betydande finansiering för att minska koldioxidutsläpp i USA fram till 2030. Detta rör sig främst inom ren elektricitet och ren transport, inklusive stimulansåtgärder för elbilar. Men det finns fortfarande utmaningar, som prisvolatilitet inom livsmedel och energi, och den amerikanska centralbankens räntehöjningar som påverkar företagens finansieringsmöjligheter.

Makroekonomiska faktorer, som räntehöjningar och tillgången på råvaror, kommer att ha en direkt påverkan på investeringar inom ren energi. Detta innebär att en välgenomtänkt strategi för att hantera dessa risker är av yttersta vikt. Det gäller också att vara medveten om den globala dynamiken och IRA:s påverkan på den amerikanska värdekedjan för ren energi, som kan locka europeiska investeringar till USA.

Europas företagsledare står inför utmaningar som minskad konkurrenskraft på den europeiska marknaden och bör överväga att diversifiera sina strategier för att förbli konkurrenskraftiga. EU:s svar på IRA och dess regler om statligt stöd, inklusive ”Green Deal Industrial Plan” och ”Temporary Crisis and Transition Framework,” har sin egen inverkan på företagsbeslut.

Att kunna orientera sig mellan komplexa risker som dessa, kan vara avgörande för ett företags överlevnad och kräver en väldefinierad strategi. Våra experter inom riskhantering, marknadsanalys och strategisk planering kan stötta dig, inte bara att överleva i den nuvarande miljön utan också för att öka tillväxten. Om du är intresserade av att lära dig mer om våra strategiska rådgivningstjänster och hur vi kan hjälpa dig att navigera genom dessa utmaningar, tveka inte att kontakta oss.

Hämta rapport