Nya EU-direktiv för Visselblåsning. Är du uppdaterad?

5 april, 2021

Företag har ofta uppfattningen att visselblåsarärenden är att förknippa med någonting negativt. Det tenderar att ses som ett kvitto på att någonting inom organisationen inte fungerar som det ska. 2Secures konsulter som dagligen arbetar med visselblåsning får ibland höra företag berätta att ”vi har inga problem på vårt företag för det brukar aldrig komma visselblåsarärenden”. 2Secures synvinkel på fenomenet i fråga är att det finns en sundhet i att det löpande inkommer visselblåsarärenden i en organisation – både kvalificerade visselblåsarärenden och ärenden som rättsligt kanske inte hör hemma i en visselblåsarlösning. Först och främst visar aktivitet i visselblåsarkanalen att den är brett kommunicerad inom organisationen, vilket är avgörande för en effektiv kanal. Dessutom är det ett tecken på att de anställda känner förtroende för kanalen och den efterföljande hanteringen av inkomna ärenden. Resultatet blir att det är mer sannolikt att de riktigt alarmerande ärendena lyfts i kanalen. Ett inkommit visselblåsarärende borde ses som en möjlighet att kunna åtgärda oegentligheter eller oroligheter inom bolaget i ett tidigt stadium. Det ger ledningen en chans att rätta till problem som över tid annars kan orsaka en mycket stor skada. Studier visar dessutom att det kan finnas ekonomiska vinningar på aktivitet i en visselblåsarkanal, genom att exempelvis färre ärenden drivs till domstol.

Under 2019 antogs ett EU-direktiv som kommer att ligga till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning som träder i kraft under 2021. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare blir bundna att tillhandahålla en visselblåsarfunktion.

Det finns mycket att vinna på att upprätta effektiva visselblåsarkanaler, inte bara lagefterlevnad. 2Secure arbetar dagligen med visselblåsningsärenden tillsammans med företag, myndigheter och organisationer. Kontakta oss för mer information om visselblåsning och er möjlighet att kunna arbeta proaktivt med viktiga frågor inom er organisation.