Nulägesbild av terrorhotet i Sverige

29 juli, 2023

Med anledning av regeringens och säkerhetspolischefens pressträff gällande det svenska säkerhetsläget den 27 juli, vill vi ge dig vår sammanfattning av läget samt vad den nya situationen kan komma att innebära för risker. Våra analytiker följer kontinuerligt debatter i omvärlden så att du kan vara förberedd och säker i en alltmer snabbrörlig värld.

Säkerhetspolisen bedömer koranbränningarna som ett potentiellt säkerhetshot eftersom det kan öka risken för terrorhot mot Sverige. Trots spekulationer om en eventuell höjning av terrorhotnivån förnekade myndighetenschefen att det skulle ske just nu. Men säkerhetspolisen noterar att det finns inflytelserika personer som sprider ett narrativ om Sverige som islamofobiskt och uppmanar till hämndaktioner som svar på koranbränningarna.

Säkerhetspolisen anser att det inte går att utesluta att terrorattentat kan inträffa och håller därför kvar den nuvarande hotnivån (förhöjt hot). Om hotnivån skulle höjas till nivå 4 skulle sannolikheten för attentat vara hög.

Regeringen har gett 15 myndigheter i uppdrag att intensifiera Sveriges skydd mot terrorism. Dessutom överväger regeringen att ändra ordningslagen för att ge polisen befogenhet att förhindra fler koranbränningar med hänvisning till landets säkerhet. Sverige betraktas inte längre som ett ”legitimt” mål för terrorattentat utan som ett ”prioriterat” mål sedan 2015.

Slutligen, situationen är fortsatt känslig och åtgärder vidtas för att hantera hotet mot Sverige och dess säkerhet i ljuset av händelserna med koranbränningarna.

Läs vår omvärldsanalys här