Rapport om Pakistans många kriser

28 juni, 2023

Den pågående konflikten mellan tidigare premiärminister Imran Khan, premiärminister Shehbaz Sharifs regering och landets militär har utvecklats till en av de allvarligaste politiska kriserna i Pakistan på senare år. Sedan Khan avsattes som premiärminister i april 2022 har instabilitet, våldsamma oroligheter och politisk polarisering ökat stadigt. Denna oro förväntas fortsätta under den andra halvan av 2023 och framåt. Utöver den politiska krisen står landet också inför utmaningar inom klimatförändringar, terrorism och ekonomi. Pakistan har drabbats av översvämningar av en omfattning som aldrig tidigare skådats, vilket har dränkt en tredjedel av landet. Återkomsten av talibanerna till makten i Afghanistan har också ökat osäkerheten längs Pakistans gränser.

Samtidigt som Internationella valutafonden (IMF) överväger att tillhandahålla ekonomiskt stöd för att förhindra en total kollaps av Pakistans ekonomi, står landet inför ökande inflation (som officiellt låg på 36,4 procent i april 2023) och hotet om att inte kunna betala tillbaka sina utlandsskulder. Detta skapar ytterligare utmaningar för Pakistans ekonomi. För att undvika en statlig konkurs behöver Pakistan fortsatt stöd från IMF samt ekonomiskt stöd från sina närmaste allierade, såsom Kina, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. En eventuell konkurs skulle kunna leda till avbrott i importen, vilket i sin tur kan leda till brist på nödvändiga resurser och handelsvaror. Detta kan skapa stor missnöjdhet i samhället och eventuellt leda till ett regeringsskifte. En ekonomisk kris skulle sannolikt snabbt leda till ökad politisk instabilitet.

Med tanke på Pakistans demografiska profil och interna säkerhetshot finns det flera olika scenarier som kan utvecklas som en följd av krisen. Företag som är baserade i Pakistan eller gör affärer med landet bör noggrant övervaka utvecklingen och förstå riskerna och hoten. Det är viktigt att granska sina krisledningsprocesser och kontinuitetsplaner samt analysera påverkan av olika scenarier på befintliga system och förutspådda konsumentkrav i Pakistan. Denna strategiska rapport ger företagsledare som har verksamhet och intressen i Pakistan en framtidsutsikt.

Här kan du hämta vår rapport “Pakistan’s multiple crises and the impact on business” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du frågor kring Pakistan och riskerna associerade med Pakistans politiska-, ekonomiska-, terrorist- och /eller klimatkriser, samt hur utvecklingen av dessa kan påverka din industri och din organisations verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen

Hämta rapport