Digitalt drev mot företaget

Digitalt drev mot företaget På grund av sitt oacceptabla uppträdande på arbetsplatsen blev personen uppsagd av sin arbetsgivare. Den uppsagde var förvånad och kände sig orättvist behandlad. Han ansåg själv att han inte hade gjort något fel och började snabbt känna...

Byggprojektet som skapade stort missnöje

Byggprojektet som skapade stort missnöje Ett företag inledde ett stort byggprojekt som skapade stort missnöje bland boende och andra engagerade personer som ville förhindra förändringar i stadsbilden.  ​ Omvärldsbevakning hjälpte byggföretaget att hantera det massiva...

Banketten som attackerades

Banketten som attackerades Ett börsnoterat bolag skulle ha sin årliga stämma med efterföljande bankett på ett hotell någonstans i Europa. Vi hade fått i uppdrag att ansvara för personsäkerheten kring styrelsens ordförande och VD. ”När efterrätten bars in fick vi höra...

Hot och obehagliga situationer

Hot och obehagliga situationer HR-avdelningen misstänkte att något inte stod rätt till med en anställd. Personen var utåtagerande och sjukfrånvaron ökade.  Att avskeda en person som tillhör en brottslig organisation är inte helt riskfritt Det här handlar om en person...

Målade upp en felaktig bild

Målade upp en felaktig bild Ett större svenskt bolag beställde en bakgrundskontroll i samband med en internrekrytering till företagets ekonomiavdelning. Bakgrundskontrollen visade på skulder och ärenden hos Kronofogdemyndigheten Personen som var tilltänkt hade arbetat...