Naturkatastrofer – en växande utmaning för din verksamhet

28 september, 2023

Naturkatastrofer påverkar i allt högre grad företagens verksamhet, strategiska planering och anställda. Dessa händelser innefattar översvämningar, svåra stormar, skogsbränder, värmeböljor, jordbävningar osv. I enbart USA har minst 23 naturkatastrofer inträffat hittills under 2023, vilket har orsakat förluster på mer än 1 miljard dollar. I Europa har förlusterna efter naturkatastrofer uppgått till 59 miljarder amerikanska dollar under första halvan av 2023, vilket till stor del beror på jordbävningen i Turkiet.

Baserat på en undersökning som genomfördes i oktober 2022 rapporterade Business Continuity Institute att 42 procent av de tillfrågade uppgav att extrema väderhändelser hade haft en direkt inverkan på deras leveranskedjor. Dessa händelser och deras ekonomiska konsekvenser visar att vikten av kontinuitetsplanering, krishantering och global riskövervakning aldrig har varit större.

Här kan du hämta vår rapport “Naturkatastrofer – En växande utmaning för din verksamhet” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du frågor angående hot och risker hur denna utveckling kan påverka din bransch och verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen