Vilka är personerna bakom företaget?

Till fastighetsbolagets överraskning bedrev hyresgästen inte enbart hotellverksamhet, utan även försäljning av fordon och transport av passagerare.

En bolagskontroll initierades

Hotellet har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet och har goda betyg och bra recensioner på diverse internetsidor. Hotellet hyrde under en längre tid en större lokal av ortens största fastighetsbolag. Fastighetsbolaget hade av olika skäl sagt upp hyresavtalet för lokalen, vilket föranledde hotellets verksamhetschef tillika styrelseledamot att rikta ett skadeståndsanspråk av större storlek gentemot fastighetsbolaget. Därutöver hade personen i fråga börjat agera olämpligt i sin kommunikation med fastighetsbolaget, vilket fick dess VD att greppa luren och ringa till 2Secure.

En bolagskontroll samt utredning på hotellets ledning initierades för att erhålla kunskap om hotellet och dess företrädare. Det visade sig ganska omgående att det var ett korrekt beslut. Till fastighetsbolagets överraskning bedrev hotellet inte enbart hotellverksamhet, utan därtill bland annat försäljning av fordon och transport av passagerare. Det fanns starka antydanden att hotellet serverat alkoholhaltiga drycker till sina gäster, trots att de aldrig innehaft ett alkoholtillstånd. Hotellets verksamhetschef hade nolltaxerat under många år, men ändå ägnat sig åt dyra fritidssysslor och rest till exotiska resmål. Vid 2Secures granskning visade sig att personens privata resor med största sannolikhet bekostats av hotellets tillgångar.

Hotellets ledning hade omstrukturerats på så sätt att en familjemedlem klivit in som verklig huvudman för bolaget då hotellets verksamhetschef hade privata skulder på över en miljon kronor. Personen hade även varit inblandad i ett flertal tidigare konkurser och hade en historik av undermålig rådgivning och ekonomisk skötsel av bolag. Därutöver hade Kronofogdemyndigheten utfört sju tillgångsundersökningar hos personen.

Förutom en redovisning av såväl bolagskontroll som utredning erhöll fastighetsbolaget även en hot- och riskbedömning baserad på 2Secures kunskap och expertis. Som helhetsleverantör av säkerhet kunde 2Secure erbjuda olika tjänster för att trygga fastighetsbolaget i dess fortsatta kommunikation med hotellets verksamhetschef. Den juridiska tvisten är ett pågående ärende, men fastighetsbolaget kan nu känna sig tryggare med vetskapen om att 2Secures tjänster bara finns ett samtal bort.

Behöver du göra en bakgrundskontroll?