Banketten som attackerades

Ett börsnoterat bolag skulle ha sin årliga stämma med efterföljande bankett på ett hotell någonstans i Europa. Vi hade fått i uppdrag att ansvara för personsäkerheten kring styrelsens ordförande och VD.

”När efterrätten bars in fick vi höra i våra öronsnäckor: EVAKUERA!”

Vi hade fått i uppdrag att ansvara för personsäkerheten kring styrelsens ordförande och VD.

Banketten skulle hållas direkt efter stämmans avslut inne i en stor festlokal på hotellet. Ett par dagar innan reste vårt säkerhetsteam till orten där årsstämman och banketten skulle hållas. Väl på plats påbörjades ett gediget förarbete med säkerhetsplan, rekognosering och kontakt med personal, lokal polis, sjukvårdsinrättning och brandstation. Teamet gick igenom nödutgångarna, letade efter eventuella hinder, bedömde återsamlingsplatser och upprättade en evakueringsplan, bland mycket annat.

Det var ca 500 personer anmälda till banketten.

På stämman och den efterföljande banketten hade vi ett team med personskyddsoperatörer och seniora säkerhetskonsulter på plats. Personsskyddsoperatörernas uppdrag var att ge skydd åt ordförande och VD. De seniora säkerhetskonsulterna fanns med på plats för sin långa erfarenhet med bland annat arbete inom polisens operativa spaningsgrupp. Alla i teamet var utbildade i akutsjukvård och de seniora säkerhetskonsulterna var även utbildade i krisstöd.

Förutom vår egen personal fanns lokala säkerhetsvakter för allmän ordning på plats, som vi samverkade med.

Utöver detta jobbade vår analysgrupp sen en tid tillbaka med omvärldsbevakning för att bevaka och i tid upptäcka eventuella kritisk information kring eventet. Omvärldsbevakningen gav svar och flaggade i tidigt skede för en viss rörelse kring bolaget och eventet på nätet, som kom från antagonister från en känd aktivistgruppering.

Under banketten placerade sig personskyddsoperatörerna vid bordet bredvid sina skyddspersoner och i närheten av en nödutgång där ett evakueringsfordon med en personskyddsutbildad skyddsförare fanns tillgänglig.

De två säkerhetskonsulterna var med värdinnan och hälsade gästerna välkomna och minglade runt bland gästerna, detta för att känna in stämningen i lokalen och skapa trygghet. De är vana att smälta in i en mängd olika omgivningar och rör sig vant och avslappnande bland gästerna på banketten. De rapporterade fortlöpande till personskyddsoperatörerna om avvikande mönster exempelvis avvikande beteenden, klädsel, kända ansikten från olika grupperingar, rörelsemönster och olika signalement som omvärldsbevakningen har fått fram.

Under minglets gång uppmärksammade våra säkerhetskonsulter några individer som hade ett avvikande mönster i sitt beteende. Konsulterna närmade sig individerna och kunde höra sporadiska ord som: ”jag börjar som vi sagt” och ”orden är starka och budskapet kommer framgå”. Här började vi förstå att något var på gång. Säkerhetskonsulterna kunde inte upptäcka eller uppfatta något mer konkret men fortsatte att hålla koll på personerna.

Förrätten och varmrätten förlöpte lugnt men när efterrätten bars in så fick vi som jobbade runt personerna med personskydd, höra i våra öronsnäckor: EVAKUERA! Precis när vi hörde detta reste sig personerna som vi misstänkte och började ropa ”MURDERER” medan de slängde ägg mot våra skyddspersoner.

Operatörerna agerade direkt och tog med sig ordförande och VD ut genom nödutgången och in i skyddsbilen. Skyddsföraren var med på medhörning och var förberedd med dörrarna öppna och motorn igång. Skyddsbilen med båda skyddspersoner och en operatör åkte snabbt iväg efter en färdig plan som var väl inövad. Den andra operatören återgick snabbt till lokalen och då hade redan säkerhetsvakterna fört bort aktivisterna i väntan på polis.

En av gästerna hade snubblat i förvirringen och slagit pannan mot en stol och blödde kraftigt, men säkerhetskonsulterna var snabbt framme och tog hand om gästen i ett rum bredvid som vi tidigare hade utsett som sjukrum. Där blev gästen omplåstrad och sedan körd till närmaste sjukhus för att sys. Säkerhetskonsulterna fanns tillgängliga för samtliga gäster och den planerade och inövade krisledningen sattes direkt på fötter och säkerhetskonsulterna fanns tillgängliga om gästerna behövde kris- eller samtalsstöd.

Banketten fortsatte efter avbrottet och när operatörerna fick information om att det var lugnt på plats så beslöt de sig, tillsammans med sina skyddspersoner, för att återvända till banketten och fortsätta festligheterna.

Detta uppdrag är ett väl avvägt samarbete mellan olika avdelningar där vi alla jobbar tillsammans med våra olika expertkunskaper och där samarbete, kompetens och expertis genomsyrar hela 2Secure.

Vill du ha hjälp med eventsäkerhet eller personskydd?

Kontaktpersoner