Så här går en bakgrundskontroll till hos 2Secure

Att förstå processen för en bakgrundskontroll är viktigt för både arbetsgivare och arbetssökande. Här är en steg-för-steg guide som förklarar hur en bakgrundskontroll går till hos 2Secure:

1. Start av uppdrag

Arbetsgivaren lägger in en beställning på bakgrundskontroll via vår beställningsportal. Detta initierar hela processen.

2. Personuppgiftspolicy

2Secure skickar ut en personuppgiftspolicy till dig. Denna policy innehåller detaljerad information om vilken data som kommer att samlas in och vart du kan vända dig med eventuella frågor.

3. Medgivandeblankett

Om tjänstenivån inkluderar CV-verifiering eller vid kontroller utomlands, får du en medgivandeblankett från 2Secure. Denna blankett besvarar du elektroniskt via Scrive.

4. Insamling av information

2Secure samlar in offentlig information och sammanställer alla relevanta data i en detaljerad rapport.

5. Tillgång till rapporten

Den färdiga rapporten laddas upp i beställningsportalen där arbetsgivaren kan ta del av den.

6. Radering av rapport

För att säkerställa integritet och säkerhet rensas rapporten från portalen efter 10 arbetsdagar.

2Secure säkerställer att bakgrundskontrollen genomförs på ett effektivt och transparent sätt, vilket skyddar både arbetsgivarens och den arbetssökandes intressen. Läs vidare för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med en trygg och säker rekryteringsprocess.

Vi erbjuder även Id-kontroller och drogtester.

Läs mer om bakgrundskontroller

2Secure bakrundskontroller vid rekrytering

Om 2Secure

2Secure är ett konsultbolag och tjänstebolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering och har sedan 2006 varit en marknadsledande helhetsleverantör av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster.

Vårt arbete går ut på att i partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner kontrollera risk och därigenom skapa en trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.

Vi drivs av att vara med och skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Våra ledord är Handlingskraft, Kompetens och Pålitlighet.

Frågor och svar

Här listar vi våra vanligaste frågor gällande interimtjänster

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en process för att verifiera information om en person genom att undersöka olika källor.

Syftet med en bakgrundskontroll kan variera beroende på sammanhanget, men det vanligaste är att det görs som en del av en anställningsprocess för att säkerställa att en potentiell anställd har korrekt och sanningsenlig information om sin utbildning, arbetslivserfarenhet, brottsregister, kreditvärdighet och andra relevanta faktorer.

Bakgrundskontroller kan också utföras vid förvärv av ett företag eller vid investeringar i ett företag. Detta är vanligtvis en viktig del av en due diligence-process som syftar till att säkerställa att företaget eller investeringen är legitim och att det inte finns några dolda risker eller problem som kan påverka värdet eller lönsamheten.

I detta sammanhang kan en bakgrundskontroll innefatta att granska företagets ekonomiska rapporter, avtal med kunder och leverantörer, skatteinformation, patentskydd, varumärken och annan immateriell egendom, samt kontrollera om företaget är föremål för några rättsliga tvister eller undersökningar. Informationen som samlas in kan sedan användas för att bedöma risken och potentialen för en affär och fatta beslut om hur man ska fortsätta.

Med en bakgrundskontroll kan också information om en person eller organisation verifieras som man överväger att göra affärer med. Detta kan omfatta potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners eller andra affärsrelationer.

Syftet med en bakgrundskontroll i detta sammanhang är att minska risken för bedrägeri eller andra oönskade resultat genom att verifiera information om den potentiella affärspartnern. En bakgrundskontroll kan innefatta att kontrollera personens eller organisationens identitet, registreringsstatus, historik av betalningar, kreditvärdighet och andra relevanta faktorer.

Bakgrundskontroller för affärsrelationer kan utföras genom att undersöka olika databaser, som till exempel företagsregister eller kreditupplysningsregister. Kontroller kan också göras genom att använda professionella byråer som specialiserar sig på att utföra bakgrundskontroller.

Genom att utföra en bakgrundskontroll på en potentiell affärspartner kan man få en bättre uppfattning om riskerna och möjligheterna med att inleda en affärsrelation med dem. Informationen kan också användas för att förhandla om villkor och avtal samt för att fatta beslut om hur man ska fortsätta med relationen.

Vem har tillgång till informationen från min bakgrundskontroll?

Vanligtvis är det endast arbetsgivaren eller organisationen som begär kontrollen som har tillgång till denna information, och de måste hantera den under strikta regler för sekretess och offentliggörande.

Vad letar en bakgrundskontroll efter?

Bakgrundskontroller kan inkludera kriminalregister, kreditupplysningar, verifiering av tidigare anställningar och utbildningar, yrkeslicenser, fordonsregister och referenser.

Hur lång tid tar bakgrundskontroller?

Ja, vi är personuppgiftsansvariga.

Tiden kan variera från några minuter för enkla kontroller till flera dagar eller mer för djupgående undersökningar. Tiden beror på kontrolltypen och hur snabbt olika datakällor svarar.

Kan jag se resultaten från min bakgrundskontroll?

Ja, du har rätt att få en kopia av din bakgrundskontroll om något i den används för att fatta ett negativt anställningsbeslut mot dig. Vänd dig till data@2secure.se

Visas alla brottsliga förseelser i en bakgrundskontroll?

Inte nödvändigtvis. Beror på vilken tjänstenivå som beställts.

Har jag möjlighet att begära ett registerutdrag?

Ja.

Vad innebär mitt medgivande?

För att underlätta vårt arbete att inhämta persondata från till exempel tidigare arbetsgivare.

Hittar du inte ditt svar här, kontakta oss så hjälper vi dig.