Visselblåsning som inte lämnar någon i sticket

20 april, 2023

2Secures visselblåsarsystem är inte bara en teknisk lösning. Här finns så mycket mer man kan få hjälp med, som till exempel stöttning, rådgivning och utredning. Alexandra Sandberg, affärsenhetschef på 2Secures visselblåsningsavdelning, berättar om hur 2Secure tänker och vad man kan få hjälp med, samt om utmaningen att hitta ett visselblåsarsystem till sin egen visselblåsartjänst.

Hej Alexandra, vad är din bakgrund och vad gjorde du innan 2Secure?

Efter studierna i ekonomi, för sju år sedan, började jag på en revisionsbyrå där jag jobbade med att utreda ekonomiska oegentligheter. Jag tyckte det var oerhört spännande, så när jag av en slump trillade in på 2Secure, kände jag att det passade mig.

Vad gör du på 2Secure?

Jag har jobbat tre och ett halvt år på 2Secure och är affärsenhetschef för Visselblåsning. Vi är idag fem medarbetare, och vi har hand om hela vår visselblåsarfunktion och alla kringtjänster. Vi har ju dels den tekniska plattformen för visselblåsning, dels hela ärende-processen, där vi hjälper kunden med oberoende bedömning, rådgivning och råd kring vilka utredningsinsatser man måste göra vid olika typer av ärenden.

Så ni tar hand om helheten kan man säga?

Ja, vi stöttar våra kunder genom hela processen; även vid de mest kritiska tillfällena. När det kommer en visselblåsning som är allvarlig vill man inte stå ensam. Vi har otroligt kompetenta rådgivare i de här frågorna, då vi är experter på just lagstiftningen men även utredning och säkerhet. Andra aktörer tillhandahåller ofta bara en teknisk plattform, som man som kund ska integrera i sin verksamhet. Där får sedan en person från till exempel HR ansvara för att följa upp och utreda. Det kan bli en ganska stor börda för en enskild individ. Inte minst med tanke på att man måste veta vad det är för krav och lagar som gäller. Då är det skönt med en part – som gör det här varje dag – att luta sig mot.

Vad tycker du är den största utmaningen i ditt jobb?

Den största utmaningen är att det är ett sådant nytt område, så man vet inte riktigt hur saker kan falla ut i praktiken. Man vet hur det ser ut på papperet, med kravställning och olika tolkningar, men det är först när man får se rättsfall på området som lagstiftningen tydliggörs. Det finns fortfarande ganska stora frågeställningar som debatteras, exempelvis om man inom en koncern får dela rapporteringskanaler över landsgränser.

Vad är viktigast?

Det absolut viktigaste är att man måste skydda visselblåsaren. För det är ju det som hela lagstiftningen syftar till; att man ska få ett skydd mot repressalier. Att vi och vår kund hanterar de här ärendena tillsammans utifrån högsta integritet är avgörande; för annars tappar man förtroendet för hela lösningen. Om visselblåsaren inte kan lita på att man verkligen kan hantera deras information skyddat och med integritet så kommer hela syftet att falla.

Vad brukar du säga till företag som ska installera visselblåsning?

Det är en viktig signal att implementera ett visselblåsarssystem. Man visar att man tar sina medarbetare och arbetsmiljön på allvar. Jag skulle till och med gå så långt att jag tycker att det är bra att få in ett och annat visselblåsarärende. Det visar att lösningen fungerar, att man kan lita på systemet, att företaget lyssnar och kan åtgärda saker i ett tidigt skede. Jag menar, är det HELT tyst kan man också börja undra… Antingen har man en perfekt organisation, men det mer troliga är att det kan finnas en tystnadskultur inom verksamheten som gör att man inte vågar slå larm om missförhållanden och det är ett allvarligt problem.

Vad är den största missuppfattningen?

Många tror att så fort man har implementerat systemet och kommunicerat ut det internt, så är man klar. Men det är ju så mycket mer i förfarandet och hanterandet av inkommande ärenden. Det finns olika krav man måste följa, som man kanske inte tänker på. Man ska bekräfta ärendet inom 7 dagar från att det kommer in, och sen måste man inom 3 månader skicka återkoppling på åtgärder man har vidtagit. Det räcker inte med att bara tillhandahålla en lösning, utan man måste helt enkelt säkerställa att man hanterar resten av processen på ett korrekt sätt. Det är något vi hjälper till med.

Vad uppskattar kunderna mest med 2Secures visselblåsning?

Jag skulle säga att det våra kunder uppskattar mest är att vi vägleder dem. De har någon att hålla i handen genom hela processen, vilket är en trygghet. Vi kan också på väldigt kort tid sätta in relevanta utredningsåtgärder, om det skulle behövas. Vi har en enorm bredd i bolaget; alltifrån Digital forensiskt center som kan hjälpa till när man måste hitta digital bevisning, till fysisk säkerhet om det uppstår en hotfull situation.

Är ni dyrare?

Det beror på. Hos oss kan ett bolag med upp till 250 anställda få en lösning för runt tvåtusen kronor i månaden. Då ingår det obegränsat antal ärenden och obegränsad stöttning av oss. Om det blir utredning så tillkommer kostnader i enlighet med offert som tas fram baserat på ärendets komplexitet. Jag ser vår tjänst som en väldigt billig försäkring. Visst, man kan få en renodlad teknisk plattform hos andra för 500 kr i månaden, men då är man lämnad ensam när något händer.

När är ditt jobb som roligast?

När jag har möjlighet att prata med en kund och beskriva vilka positiva effekter det här får på många delar i bolaget, då är det fantastiskt roligt. Sen är det kul att se hur vi som enhet, och hur våra medarbetare utvecklas, i takt med det hur det här området förändras. Ingen dag är den andra lik, då vi hanterar flera hundra ärenden per år.

Sista frågan. Har 2Secure ett visselblåsarsystem?

Vi håller faktiskt på att upphandla ett system. Vi vill ju leva som vi lär, så vi måste ha ett oberoende visselblåsarsystem. Vi kan inte ta oss själva. Men det är inte helt lätt att hitta en aktör som dels är en konkurrent och som dels är lika bra som oss själva.

Vill du veta mer om vårt visselblåsarsystem kontakta Alexandra Sandberg.