Vilka förutsättningar har svenska företag i Brasilien?

26 augusti, 2021

2Secures utlandsdesk har publicerat nästa rapport i kategorin internationella risker. Denna gång avhandlas Brasilien och de förutsättningar som svenska företag bör vara medvetna om när de har, eller avser upprätta, verksamhet i landet.

Brasilien är en marknad som både erbjuder utmaningar och möjligheter för svenska företag. Faktorer såsom låga produktionskostnader och en stor inhemsk marknad gör landet attraktivt för företag världen över. Som ett resultat är över 200 svenska företag aktiva i Brasilien i någon form.

Under det senaste året har dock landet kommit att drabbas hårt av pandemin. Sett till antalet smittade har landet varit det tredje hårdast drabbade i världen och sjukvården har stått på randen till kollaps. Konsekvenserna för invånare och samhälle har varit stora vilket även kommit att påverka de utländska aktörer som varit beroende av brasiliansk arbetskraft och den lokala marknaden.

Trots det senaste årets prövningar redovisade 70 procent av svenska företag i Brasilien vinst under 2020. Vidare har landets ekonomi vuxit med 1.2 procent under Q1 2021 och 90 procent av svenska företag förväntar sig en försäljningstillväxt i Brasilien under 2021.

Med denna rapport, ”Business Risks in Brazil”, avser vi utforska de risker som svenska företag behöver överväga när de bedriver verksamhet i Brasilien. Dessutom redogör vi för de rådande ekonomiska förutsättningarna i Brasilien, med fokus på konsumtion och produktion på den inhemska marknaden. Vi rekommenderar denna rapport för alla svenska företagsledare som har affärsintressen i Brasilien.

Här kan du hämta hem vår rapport ”Business Risks in Brazil” och också ta del av våra övriga rapporter.

Vill du komma i kontakt med 2Secures utlandsdesk kontakta Dominic Bowen,
dominic.bowen@2secure.se

Hämta rapport