Vi välkomnar vårens praktikanter

8 februari, 2023

För vårterminen har vi tagit in fyra praktikanter som kommer jobba inom olika områden, allt från analys till samhällsskydd och beredskap, internationell riskhantering samt privatsäkerhet. Praktikanterna deltar i det årliga praktikantprogrammet där de får en introduktion till företagets historia, värdegrund och våra olika affärsområden. Under praktikens gång arrangeras även olika aktiviteter.

Vi välkomnar Tilde Björkman, Filip Romejko, Stina Hockey och Kasper Axelsson!

Vi passade på att ställa några frågor till dem.

 

Tilde Björkman (Samhällsskydd och beredskap)

Hur ser din studiebakgrund ut?

Jag prövade mig fram lite med kurser bland annat i nationalekonomi och litteratur innan jag hittade till Försvarshögskolan där jag läser sista terminen på deras kandidatprogram i krishantering och säkerhet. Förra året spenderade jag även en termin i St. Andrews i Skottland och läste Critical Terrorism Studies.

Varför sökte du dig till 2Secure?

Jag ville gärna använda praktiken för att fortsätta fördjupa mina kunskaper från skolan och omsätta det i verkligheten. Därför kändes 2Secures arbete med krisberedskap och totalförsvar som en perfekt plats att fortsätta utveckla det jag har med mig från skolan.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?

Det är kul att få upp ögonen och förstå hur man arbetar med olika delar av säkerhet i praktiken och få känna på dessa. Det känns även extra kul att få vara med i kommuners och regioners arbete med totalförsvarsplanering och se deras krisorganisation utvecklas i en tid när det är så pass aktuellt.

 

Filip Romejko (Internationella desken)

Hur ser din studiebakgrund ut?

Jag tog min kandidat i internationella studier med specialisering på Europa ifrån Leidens Universitet i Nederländerna. Just nu studerar jag vid Försvarshögskolan och går det statsvetenskapliga masterprogrammet i politik, säkerhet och kris. Som en del av det programmet gör jag min praktik här på 2Secure under vårterminen.

Varför sökte du dig till 2Secure?

I och med mitt stora intresse för geopolitik, internationella relationer och samhällsutveckling så var den internationella enheten hos 2Secure ett givet val. Riskbedömningar och destinationsanalyser samtidigt som man får undersöka globala risker och trender var uppgifter som primärt lockade. Men att tillförskaffa sig erfarenhet från den privata sektorn kändes som den rätta utmaningen och miljön i att få tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?

Jag ser fram emot att bidra till en ökad kunskap om hur globala risker har en direkt inverkan på vårt samhälle. Jag vill också stärka min kunskap gällande vilka preventiva åtgärder som både privata och offentliga aktörer kan vidta för att minimera risker och dess konsekvenser. Men framförallt vill jag sätta mitt teoretiska bagage på prov i en dynamisk arbetsmiljö.

 

Stina Hockey (Private)

Hur ser din studiebakgrund ut?
Jag studerar på statsvetarprogrammet med inriktning kriminologi i Göteborg och har gjort en utbytestermin i Skottland där jag läste ytterligare kurser i kriminologi, filosofi och sociologi.

Varför sökte du dig till 2Secure?
Efter att ha läst kriminologi så fick jag ett stort intresse för både brottsförebyggande arbete och säkerhetsfrågor på samhälls- och individnivå. Då jag ville få mer erfarenhet inom dessa områden sökte jag efter företag som jobbade specifikt med säkerhet och förebyggande åtgärder. På så viss fann jag 2Secure och såg att de sökte praktikanter.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?

Jag ser framemot att utvecklas mer inom området säkerhet och få en bättre förståelse för de olika brott som är aktuella idag och hur man förebygger dessa. Jag tror även att jag kommer få mycket svar på mina frågor och få en bättre bild av vad jag vill arbeta med i framtiden.

 

Kasper Axelsson (Analys)

Hur ser din studiebakgrund ut?

Jag gör praktiken som en del av min masterutbildning i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet vid Försvarshögskolan. Efter att ha läst en kandidat som var hyfsat bred, där bland annat nationalekonomi, statistik och statsvetenskap ingick, ville jag fördjupa mig. Eftersom att jag alltid varit intresserad av säkerhetsfrågor var Försvarshögskolan ett naturligt val för mig, där jag fått möjligheten att läsa fördjupningskurser inom bland annat strategiska narrativ och nordisk försvarspolitik och militär strategi.

Varför sökte du dig till 2Secure?

Efter att ha blivit drillad i den offentliga sektorn ville jag se hur den privata sektorn arbetar för ett tryggare samhälle. För det andra verkade tjänsteutbudet mycket tilltalande. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys fångade mitt intresse eftersom jag alltid tyckt om att analysera fenomen, händelser och förändringar i vår omvärld.

Vad ser du mest fram emot under denna praktikperiod?

Det generella svaret är att få jobba nära medarbetare med gedigen erfarenhet och kompetens. Jag har en känsla av att jag kan lära sig mycket på 2Secure. Mycket av arbetet består av att scanna av den digitala miljön, vilket jag ser fram emot. Jag är både fascinerad och förbryllad av den stora mängd information som existerar på nätet. Det ska bli spännande att ta sig an utmaningen att skapa något värde för kunderna utifrån denna information.

Är du student och är intresserad av att praktisera hos oss under vårterminen 2023?
Vi tar emot ansökningar augusti till oktober varje år. Läs mer på vår karriärsida