• en
 • sv
 • Vi väkomnar | Patrik Håkansson

   

  Patrik Håkansson

  patrik.hakansson@2secure.se

  Senior Security Consultant, Corporate

   

  Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut?

  Jag har en lång historia inom säkerhetsområdet med erfarenhet och kunskaper från svensk polis (där jag slutade som anställd vid Rikskriminalpolisens IT-brottsrotel), från Ericssons globala säkerhetsavdelning (Group Security) och senast från cybersäkerhetskonsultbolaget Nixu. Jag är särskilt intresserad av och har studerat ingående hur man kan förhindra att digital teknik missbrukas eller på annat sätt utnyttjas otillbörligt. Samtidigt ser jag den digitala tekniken (som exempelvis digital forensik) som ett kraftfullt hjälpmedel i säkerhetsarbetet och för att söka och systematisera stora informationsmängder i bland annat utredningar.

   

  Varför affärsområdet Corporate?

  Jag har samlat på mig massor av kunskaper och erfarenheter genom åren som jag nu vill förfina och förmedla till våra kunder. Jag har erfarenhet från näringslivet som lärt mig risktänkande samt att identifiera och dokumentera säkerhetsbehov. Alla bolag och verksamheter är unika på sitt sätt och det gäller att vara lyhörd för att identifiera behov och förstå vem i verksamheten som har beslutsförmåga. Jag har jobbat mycket i olika internationella miljöer, vilket ökat min förståelse för olika kulturbakgrunder och hur människor agerar olika över världen.

   

  Vad ser du mest fram emot med att jobba på 2Secure?

  Jag ser fram emot att få jobba med säkerhetsutmaningar hos många intressanta kunder och inom vitt skilda branscher. Alla verksamheter har på ett eller annat sätt behov av säkerhet och det är väldigt spännande att få kliva in hos kunden och hjälpa till med att hitta unika lösningar som stödjer kundens verksamhet och utveckling. Jag ser också fram emot att få jobba i ett team med väldigt kompetenta och ständigt nyfikna säkerhetskonsulter.

   

  Din viktigaste trendspaning just nu?

  Cybersäkerhet och informationssäkerhet blir allt mer aktuellt och nödvändigt att implementera. Information i det digitala formatet måste riskbedömas, kategoriseras och skyddas utifrån denna analys. Jag ser också med förhoppning fram emot att vi på 2Secure får hjälpa allt fler kunder med implementation och utredning när visselblåsardirektivet träder i full kraft under 2021.