• en
 • sv
 • Vi väkomnar | Anders Nygren

   

  Operations Manager Protection

  anders.nygren@2secure.se

  Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut?

  Karriären började som kustjägare som följdes av marina reservofficersskolan med inriktning mot markstrid. Efter Polishögskolan började jag min polisiära karriär på Norrmalmspolisen för att sedan avancera till Piketen, Stockholms insatsstyrka där jag jobbade under flera år. Jag var även iväg utomlands och jobbade med personskydd i Pakistan, Jordanien, Egypten och  Somalia. Tillbaka i Sverige började jag jobba som livvakt på Säkerhetspolisen.

  Varför lockade med vårt affärsområde Protection?

  Under i princip hela mitt yrkesliv har jag jobbat med att skydda och bevaka i olika former. Framförallt under de senaste åren med klar inriktning mot skydd av person där jag förfinat mina kunskaper och färdigheter. Jag har fått bred erfarenhet inom området där jag jobbat flera år i Sverige med Riksdag och Regering, men även utomlands med diplomater och företag i högriskområden. Arbetet tilltalar mig då det är mycket operativt arbete och att man med ett bra förarbete kan minimera riskerna, men att det alltid finns den lilla risken att något kommer att inträffa och då handlar det om att kunna agera blixtsnabbt.

  Vad ser du mest fram emot med att jobba på 2Secure?

  Att få tillhöra detta företag som har en så stor bredd och kunskap inom säkerhet. Där vi har många specialister inom massor av olika områden, det är en rejäl bredd och därför en enorm styrka i företaget, som också är unikt i Sverige.

  För egen del är det att få fortsätta arbeta med det som jag tycker är intressant och det som jag är bäst på. Mitt mål är att driva på utvecklingen och höja standarden ytterligare på skydds- och bevakningsdelen på 2Secure Protection. Så att vårt företag fortsätter att vara det bästa på den svenska marknaden. Att kunder ska veta och känna att de får den bästa hjälp de kan få vid de krisande tillfällena och samtidigt känna sig trygga när de nyttjar våra tjänster i förebyggande syfte.

  Din viktigaste trendspaning just nu:

  Tyvärr så ser vi ett alltmer polariserat samhälle som får utstå stora påfrestningar. Det visar sig också i brottsstatistiken. Vi märker att många upplever ökad känsla av otrygghet och att säkerhetsmedvetenheten ökar. Det handlar om att förbättra sin egen säkerhetssituation och minska risk att bli utsatt för brott. Det är där vi på 2Secure med våra samlade kunskaper kan göra stor nytta och hjälpa till.