Vi har utbildat fler än 15000 personer i PDV

16 december, 2022

Främst har vi utbildat lärare, brandförsvar och journalister i pågående dödligt våld. Nu utbildar vi även våra personskyddsoperatörer och övrigt personal på vår affärsenhet Protection.

Johan Henriksson, TF Enhetschef på affärsenheten Protection, säger; 

”Utöver den eventuella hotbilden mot våra skyddspersoner av enstaka antagonister, så lever vi en global värld där attacker sker mot ”mjuka mål” dvs. oss alla i samhället. Vi har sett attacker mot civila mål i hela Europa, London, Berlin, Nice, Barcelona, Istanbul och inte minst två attacker på Drottninggatan i Stockholm. För att bibehålla och öka vår kompetens så väljer vi nu att utbilda våra personskyddsoperatörer och övrig personal på vår affärsenhet Protection för att öka tryggheten för våra kunder.”

Mikael Bergquist, Enhetschef på vår affärsenhet Academy, säger;

”Vi har under flera års tid utbildat i PDV i förskola, skola och vuxenutbildning och ser ingen minskad efterfrågan på grundläggande utbildning. Det vi nu ser är en ökad efterfrågan på vidareutbildning och rådgivning. Andra intressenter har nu på senare tid tillkommit som t.ex. köpcentrum eller verksamheter med arbetsplats ute i samhället”.

Gabriel Viera, PDV-instruktör/-utbildare säger; 

”Vår personal har en hög kompetens och lång erfarenhet redan när dom börjar hos oss. Men kunskap är en färskvara och eftersom världen ser ut som den gör måste vi också hela tiden utveckla och anpassa oss, annars halkar vi efter. På så sätt är vi pålitliga, kompetenta och handlingskraftiga för oss själva och framförallt för våra kunder”.

Har du frågor kring PDV, vill veta mer om våra PDV-utbildningar eller behöver personskydd?
Kontakta oss så hjälper vi er.

PDV-utbildningar: Conny Dalfors
Personskydd: Johan Henriksson