• en
 • sv
 • Varumärkes- och affärsrisker vid rekrytering

  shutterstock_204414898Jag uppfattar att när man talar rekrytering av höga företrädare såsom VD och CFO så tycker nästan alla det är självklart att göra en bakgrundskontroll. Ändå är det otroligt få som gör en kontroll, eller rättare sagt gör en riskanalys i samband med rekryteringen. Det finns många organisationer som låter rekryteringen av högre tjänster i organisationen följa samma process som alla andra anställda och som exempel gör en enkel kontroll om personen är fälld för brott eller har skulder.

  Men som jag skrivit om tidigare, på temat att göra en riskanalys innan rekryteringen påbörjas, så kommer vi just till de risker som är kopplade till ”officiella företrädare” för verksamheten. I dessa fall är arten, storleken och ägarförhållande viktiga när konsekvenser av incidenter ska förutspås. Det är kommer få större konsekvenser om tveksamma bakgrunder finns hos en ny CEO på Telia än i ett mindre privatägt företag i förzinkningsbranschen.

  Jag har stött på fall där potentiella investerare avbrutit sina förhandlingar då de fått reda på att VD var misstänkt för hustrumisshandel.

  Så egentligen är all typ av information som i en bedömning är till en persons last en potentiell risk, om dessa personer ska företräda företaget i någon situation. Beroende på situationen så får sedan risk och eventuell konsekvens bedömas.

  Vilka befattningar är det då?, Naturligtvis alla befattningar av ledningskaraktär. Tillexempel Key Account Managers som har nära relationer till de viktigaste kunderna. Om man tänker offentlig sektor handlar det om chefer på olika nivåer.

  I ett informationssamhälle där allmänheten blir mer och mer van att inhämta och bearbeta information är det grovt tjänstefel att inte veta om vilka lik i lasten som ens kandidat har. Liken behöver dock inte innebära att man inte ger kandidaten jobbet, men man vet om det och kan hantera det!