• en
 • sv
 • Vår vd, Johan Nykvist, har ordet

   

  Det är inte över än

  Vi befinner oss mitt i en kris som vi inte såg komma och aldrig kommer glömma. En utdragen kris som vid det här laget blivit en del av våra liv. En uttröttande kris som så småningom kommer att gå över. Samtidigt befarar allt fler ett huvudscenario där smittspridning och restriktioner kan komma och gå intill dess att vi har ett vaccin. Många ställer sig också frågan vilka varaktiga förändringar vi kan vänta oss. Hur kommer globaliseringen, EU, resandet och handeln påverkas? Hur det kommer utveckla sig och vilken påverkan pandemin kommer få på sikt är naturligtvis svårt att bedöma. Allt beror på, kommer det en ny våg i höst, kommer ekonomierna att återhämta sig i höst eller nästa år? Låt oss konstatera att osäkerhet råder.

   

  På kort sikt har pandemin medfört betydande prövningar för samhället, företag och privatpersoner. Det går inte bortse från att pandemin har tvingat oss att förhålla oss till vår omvärld på nya sätt. Vi har lärt oss vikten av att kunna leda i kris och våga agera trots rådande osäkerhet. Att leda i kris handlar också om att ha en förmåga att lyfta blicken och skaffa sig beredskap för vad som kan hända härnäst. Scenarioplanering är en välbeprövad metod för att skapa ökad förståelse och bättre beredskap att hantera det osäkra och oväntade. Att arbeta med olika scenarion gör att man känner sig tryggare att agera. Det brukar ingjuta mod och hopp i ledare och medarbetare, man får något att förhålla sig till.

   

  Vår omvärldsbevakning identifierade tidigt att det förelåg en förhöjd risk med anledning av virusutbrottet i Wuhan. Relativt snabbt kompletterades vår bevakning och rapportering med operativa stödinsatser ex. krisledning, krishantering och emotionellt krisstöd. Vår målsättning har varit att vara en del av lösningen, att bidra till att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Pandemin har verkligen påmint oss alla om att kriser kan uppstå när vi minst anar det. Inte minst har vi lärt oss värdet av att vara väl förberedda för det oväntade, det osannolika. Ett faktum de flesta bör bli bättre på att förhålla sig till. Begrepp som riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap har fått förnyad och ökad betydelse för många av våra kunder.

   

  I takt med att hela vårt samhälle har påverkats av pandemin har även brottsligheten förändrats. Viss brottslighet har minskat påtagligt medan annan brottslighet har tilltagit. Vi har noterat att statliga och kriminella hotaktörer har sökt nya vägar och nya angreppssätt. Det går exempelvis att se tydliga förändringar i mönstren för hur IT-angrepp går till. Samtidigt har inte säkerhetsutmaningarna vi arbetade med före Covid-19 försvunnit, de har bara hamnat lite i skymundan. Vi räknar med en fortsatt ökning av informations- och IT-säkerhetsrelaterade hot, samt ett uppsving i viss brottslighet som en följd av den försämrade konjunkturen. Vikten av omvärldsbevakning, analys och systematiskt säkerhetsarbete kan inte understrykas tillräckligt, oavsett hur det nya normala kommer att gestalta sig. För vidare reflektion och insikt rekommenderar jag vår senaste rapport Utsikt 2020.

   

  Det finns såklart en ovisshet hur det kommer bli i sommar, kan vi resa inom Europa, inom landet eller blir det hemester? Vi hoppas naturligtvis på ett bästa scenario, men vi måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Oavsett scenario så finns vi här om ni behöver oss.

   

  Johan Nykvist

  vd 2Secure